Genel Bakış

5G'den önce, mobil şebekelerin sınırlı manuel yapılandırma ve özelleştirme yetenekleri vardı. 5G ise “ağ dilimleme” özelliklerini kullanarak şebeke düzeyinde özelleştirilebilir bir deneyim sağlar.

Ancak, elbette, bu özelleştirme deneyimi iyi yapılandırılmalı ve müşteriye sürdürülebilir, kolay kullanabileceği bir şekilde sunulmalıdır.

Etiya olarak, özelleştirilmiş müşteri yolculuğunun doğru tasarlanmasının dönüşümün olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Ayrıca şirketlerin ağ dilimlemeyi ancak tüm ekosistemleri için tasarladıkları deneyimi tam olarak yansıtabilmeleri halinde kullanacaklarını da biliyoruz.

Bunu göz önünde bulundurarak, Etiya, operatörlerin 5G ekosisteminden gelir elde etmeleri ve yönetebilmeleri için esnek YZ tabanlı dilimleme sunmalarını sağlayan Akıllı 5G Platformunu geliştirdi.

Platformun “akıllı” olarak nitelendirilmesi öne çıkan ayrıştırıcı özelliklerinden gelmektedir.

■ Etiya YZ platformu ile sağlanan Yapay Zeka yetenekleri

■ Müşteri ve ağ hedeflerine uygun öneri sunma

■ Sürükle bırak yapısıyla dilim oluşturma

■ Anomali algılama ve gelişmiş güvenlik özellikleri

■ Kapalı döngü otomasyonu ile dinamik diilmleme

■ Müşteriyi anlama yeteneği ve kişiselleştirilmiş teklif mekanizması

 

Etiya “Akıllı 5G Platformu”nun sağladıkları:

■ Farklı kullanıcı gereksinimlerine dayalı özelleştirme

■ Esnek ve kolay dilim oluşturmaya uygun tasarım ortamı

■ Dilimlerin / hizmetlerin merkezi yaşam döngüsü yönetimi

■ Müşteri Yönetim portali ile dilim (ler) satın alma, izleme ve yönetme yeteneği

■ Modüler ve mikro servis tabanlı mimari

■ Operatör Ağ Yönetim portali ile (tüm B2X, B2B2X sektörleri dahil) tüm dilimlerin eksiksiz görselleştirilmesi ve yönetimi

■ YZ motoru aracılığıyla dilim tabanlı müşteri ve ağ zekasına sahip teklif/aksiyon yaratma yeteneği

■ Açık API'leri kullanan ve sağlam bağlantı sağlayan cloud-native platform

Platform mevcut iş destek sistemlerinden bağımsız olduğu için, servis sağlayıcıların özelleştirilmiş dilimlemeyi desteklemesi için mevcut altyapılarının değiştirilmesine gerek yoktur. 

Etiya Akıllı 5G Platformu herhangi bir orkestrasyon katmanı (NBI) ve müşteri ekosistemiyle kolaylıkla entegre olabilir.

Faydalar

  • NaaS iş modeli ile ek gelir elde edilmesi ve operasyonel maliyetlerden tasarruf edilmesi
  • Ağ hızı / özelliklerine dayalı dilim ve paket oluşturmada sınırsız esneklik
  • Güvenli ve kimlik bilgisine dayalı dilim uyarlama
  • Özelleştirilmiş hizmetlerden hızlı bir şekilde gelir kazandırma yeteneği
  • Servis dilimlerinin çok kısa sürede oluşturulması ve pazara sunulması
  • Operatörlere, garantili hizmet kalite seviyesi sunma fırsatı
Bize Ulaşın
ÜRÜN TANITIM VİDEOSU