Genel Bakış

Verinin önemi işletmeler için her geçen gün artarken, sahip olunan verinin değerini ölçmek için hacminden çok nasıl değerlendirildiğine bakmak gereklidir. Yüksek hacimli verilerden, iş değeri yaratma, geçmişe yönelik analizler yapabilme ve sonucuna göre geleceği tahminleyebilme, analizlere dayalı kararlar alabilme yetenekleri, işletmelerde fark yaratmaktadır.

Etiya veri analitiği kapsamında veri modelleme, veriyi yakalama, temizleme, zenginleştirme, işleme, raporlama ve veri ile ileri analitik algoritmaları uygulama adımlarını birbirinden bağımsız ya da beraber uygular.

Veri analitiğinin herbir safhasında kullanılan yaygın açık kaynak veya ticari ürünler bulut altyapısında kesintisiz olarak çalışır.

Etiya veri analitiği kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Veri Yönetimi çalışma tablolarından veri tabanlarına, sunuculardan bulut servislere kadar toplanmış bütün veriyi kapsar. Etiya veri analitiği kapsamında tüm kaynaklardan gelen verinizi tek bir yerde toplayarak analiz edilebilir hale getirir, devamlı veri akışını sağlayarak verinin güncelliğini korur.

Veri yönetimi bilesenleri asagidaki gibidir;

 • NoSQL Veritabanları
 • Akış Analitiği
 • İlişkisel Veritabanı

Veri ambarı, verinin analiz edilebilmesi amaçlı sorgulamalar yapılmasını sağlayan bir veritabanıdır. İşletmelere ait analiz edilmesi istenen kayıtları filtreleyerek saklamakta ve bu kayıtlar üzerinde gerekli analizlerin yapılmasını sağlamaktadır. Böylece iş ihtiyaçlarını anlamaya ve işletme fonksiyonlarını yenilemeye yardımcı olmakta, iş zekasına kolaylık sağlamaktır. Etiya veri ambarı işletmelerde iş yükü ile analiz yükünün ayrılması sağlar; bir tarafta farklı sunucularda saklanan veri ambarındaki derlenmiş veriler üzerinde analizler yapılırken, işletmeye ait veritabanları güncel veri saklama ve sorgulama ihtiyacını karşılamaya devam eder.

Veri Ambarı bileşenleri aşağıdaki şekildedir:

 • ETL (İndir, Dönüştür ve Yükle)
 • Veri Kalitesi

Analitik ve İş zekası farklı kaynaklarda toplanmış verileri anlamlı şekilde bir araya getirerek analiz edilebilmelerini ve yorumlanmalarını sağlarken, elde edilen içgörü sayesinde işletmelerin ileriye dönük doğru kararlar verebilmelerini sağlar. Etiya Analitik ve İş Zekası teknolojileri işletmeler için önemli olan verileri analiz edilebilir ve yorumlanabilir hale getirerek bilgiye dönüştürür, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.

Veri bilimi ve makine öğrenme eski ve yeni veriyi kullanarak aktivite, davranış ve trend tahmini yapılmasını, gelecekteki bilinmeyen olaylarla ilgili öngörüde bulunmayı sağlar. veri bilimi, veri madenciliği, istatistik, modelleme, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi pek çok teknik kullanarak veriyi analiz eder ve bir olayın geçekleşme olasılıklarını belirleyen tahmin modelleri oluşturur. Işletmeler veri bilimi ve makine öğrenme yöntemlerini kullanarak veriyi fayda sağlayacak şekilde işleyebilirler.

Deneyimin satin alma kararında baskın şekilde etkili olduğu günümüzde, veri bilimi “Dijital İkiz” gibi deneyim modelleme konseptleri için önemli bir araç olarak kullanılmakta. Dijital ikiz kavramı kısaca bir ürünün gerçek fiziksel dünyadaki davranışlarını sergileyen sanal bir kopyasıdır. Tasarım modelleme konseptleri her kişi için kendisine özel deneyimi yaşatabilmenin ötesinde, kitlesel kişiselleştirmeyi mümkün kılabilmektedir.

Etiya Veri Bilimi ve Makine Öğrenme yapay zeka destekli gelişmiş teknolojileri kullanarak kişilerin, makinelerin ya da diğer nesnelerin olası davranışlarını tahmin eder. Tahmin analitiği ile kurumlar daha proaktif ve ileri görüşlü olur, varsayım yerine veriye dayalı karar alır, böylece müşteri odaklı yapılar kurulabilir.

Etiya Veri Bilimi ve Makine Öğrenme ile kurumlar tahmin modelleri oluşturarak iş süreçlerini bu modellerle yönetebilir, geleceği daha iyi tahminleyebilir, daha karlı karar verme süreçleri oluşturabilir. İster bulut ister lokal kullanılabilen bu çözüm büyük veriye ve 3. Parti veri kaynaklarına entegrasyon sağlar.

Veri Bilimi ve Makine Öğrenme uygulama alanları

 • Müşteri Segmentasyonu
 • Müşteri Kaybı Tespiti
 • Alışveriş Sepeti Analizi
 • Sıralı Pattern (Örüntü) Madenciliği:
 • Çapraz Satış
 • Usulsuzlük / Anomali Tespiti
 • Zaman Serileri Tahmini

Bu özellik, sosyal medya etkileşimlerini aksiyon alınabilen pazarlama zekasına dönüştürebilmektedir. Pazarlama kampanyalarında kullanılmak amaçlı ilgi topluluklarını belirlemek için sosyal medya etkileşimlerini izleyebilmekte, analiz edebilmekte ve özetleyebilmektedir. Sonuçlar, çapraz satışlar ve artan satışlar için uygulanabilir bir pazarlama zekası sağlayabilmektedir.

Özellik, belirli ilgi alanlarına odaklanan mikro sosyal medya kampanyaları aracılığıyla marka savunucuları yaratıp besleyebilmektedir. Etiya, sosyal analizleri Müsteri Ilişkileri Yönetimi'ne dahil eden ilk şirkettir.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU v1