Genel Bakış

Etiya, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile Dijital Dönüşüm, Kurumsal Mimari ve İş süreci yapılandırma, Teknik değerlendirme alanlarında danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Dijital Dönüşüm: Operasyonel tüm aktivitelerin temel yazılım standardizasyon kavramlarından biri olan ITIL süreçlerine uygun şekilde dijital ortama taşınmasıdır. İşletmenin operasyonel tüm süreçlerini daha proaktif gerçekleştirebilmesi için uçtan uca değer katan bir karardır.

Kurumsal Mimari Yapılandırma: İşletmenin mevcut mimari yapılanmasının uçtan uca değerlendirilmesi ile olası risklerin analiz edilmesi, engellenmesi ve performans artışının sağlanması için öngörülen mimari ve iş süreçleri ile ilgili yol haritası planlamasıdır. Uzun vadede kurumların iş süreçleri ve kazanımlarına katkı sağlayacak bütünsel bir çalışmadır.

Teknik Değerlendirme: Kullanımda olan ürün ve uygulamaların kapasite ve yeteneklerinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve mevcut yapının değerlendirilmesi ile ilgili süreçlerin bütününü kapsar.

İş Süreçleri Yapılandırma: Mevcut durum analiz edilerek süreçler ve uygulamalardaki iyileşme noktaları tespit edilmesini sağlar. Kapsamında ; analiz, planlama, implementasyon ve izleme çalışma adımlarıyla işletmenin süreçlerinde sürdürülebilir çözüm alternatiflerini sunar.

Yapay Zeka Danışmanlığı: Kurumların iş akışlarının ve süreçlerinin dijital dönüşümü için yapay zeka teknolojilerini kullanmasına yardımcı olur. Bu kapsamda kurumun yapay zeka stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yapay zeka eğitimlerinin planlanması alanlarında hizmet verilmektedir.

Etiya, işletmelerin dijital servislerle yeni yapılanmaya geçiş sürecinde, sürdürülebilir çözüm önerileriyle hedeflerinin ötesinde hizmet sunmalarını sağlar. Tüm hizmetlerin ölçümlenebilir ve dijital olması mevcut işlerin operasyonel verimliliğini arttırırken, hizmet kalitesini üst seviyelere çıkarmakadır.
Uluslararası standartlarda kullanılan Dijital Olgunluk Modeli'ni kullanarak Etiya, dört boyutlu, Müşteri, Strateji, Teknoloji ve Operasyonda dijital olgunluğu değerlendirir.

TOGAF ve Zachmann gibi Kurumsal Mimari yaklaşımlarını kullanan Etiya, bir işletmenin temel mimarisini iş, bilgi ve teknoloji göz önüne alarak analiz eder ve mimari tasarım taslaklarının oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti verir.

Etiya, uygulama portföyü, yazılım mimarisi ve çerçeveleri ile kod kalitesini değerlendirir, yazılım olgunluk seviyesinin teknik değerlendirmesini yapabilir.

Etiya iş stratejileri, insanlar ve teknoloji ile uyumlu hale getirmek için iş süreçlerini yeniden tasarlama konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. İş süreci yeniden yapılandırmanın faydaları, iş süreçlerini basitleştirirken, uygun olan ve olmayan uygulama adımlarını belirler ve dağınık iş kurallarının tanımlanmasını sağlamaktadır.

Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe daha kolay hale geliyor, ancak bir kurumun yapay zeka ile dönüşümünde profesyonel bir destek alınması gerekmektedir. Organizasyona özel yapay zeka vizyonunun tanımlanması, uygun yapay zeka teknolojilerinin ve kullanım senaryolarının seçilmesi vb. birçok adım yapay zekanın organizasyon içerisinde yaygınlaştırılması çalışmalarında zorlu aşamalardır.

Gartner araştırmalarına göre, kurumlar yapay zekanın organizasyon içinde yaygınlaşması esnasındaki en büyük endişelerinin personelin bu alandaki yetkinliği (%56) ve yapay zeka faydalarının ve kullanım senaryolarının anlaşılması (%40) olarak belirtiliyorlar.

Etiya Yapay Zeka Danışmanlığı, kurumların iş akışlarının ve süreçlerinin dijital dönüşümü için yapay zeka teknolojilerini kullanmasına yardımcı olur. Bu kapsamda kurumun yapay zeka stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yapay zeka eğitimlerinin planlanması alanlarında hizmet verilmektedir.

Etiya Yapay Zeka Danışmanlığı kapsamı aşağıdaki şekildedir.

STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI

 • Yapay Zeka ile Dönüşüm
  • Vizyon belirleme
  • Kuruma uygun Yapay Zeka teknolojilerini belirlenmesi,
  • Uygun kullanım senaryolarının belirlenmesi
  • Roadmap planlama ve uygulama
  • Yapay zeka sistemlerini sürdürülebilirliğini geliştirme
 • Kurum içi Yapay Zeka ekibi Oluşturma
  • Yapay Zeka ekip yapısını tanımlama,
  • Gerekli ekip büyüklüğünü ve becerilerini belirleme
  • Ekibin seçilmesi, eğitilmesi ve rehberlik
  • Kurum içi yapay zeka ekibiyle projeler oluşturma,

EĞİTİM

Kurum içerisinde üst düzey yöneticilerden, yapay zeka projelerini uygulayacak liderlere ve yapay zeka teknik personeline varana kadar farklı rollerdeki bir çok kullanıcıya geniş bir perspektifte eğitim hizmeti danışmanlık kapsamında sunulmaktadır.

 • Yapay Zeka tanıtım ve stratejilerin belirlenmesi eğitimi
 • Pilot proje seçim ve uygulama eğitimi
 • Yapay zeka modelleme, servisleri kurma ve geliştirme eğitimleri
ÜRÜN TANITIM VİDEOSU v1