Neden
Etiya
3 Why Etiya
01

Neden Etiya?

İş dünyasında sürdürülebilir karlılık için stratejik öncelikler neler olmalıdır? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Ayrıca, böyle bir soru, her kurumun sahip olduğu iç ve dış değişkenlerin bir sonucu olarak sürekli değişen yanıtlara sahip olacaktır.

Bu dönüşüm çağında, şirketler uzun vadeli stratejileri doğru şekilde oluşturamıyorlar. Bu nedenle, kurumların teknoloji yatırımlarını daha mikro ölçekli, farklı fonksiyonel süreçler için nasıl planlayacakları sorusu çok daha kritik hale gelmeye başladı.

Daha önce sadece teknoloji liderlerinin omuzlarında olan teknoloji yatırımlarının sorumluluğu, müşteri deneyimi odaklı yaklaşımların ön plana çıkmasıyla ticari ve teknik liderlerin ortak sorumluluğu haline geldi.

Artık teknoloji çözüm ortakları sadece tedarikçi değil, aynı zamanda kurumların uzun vadeli güvenilir paydaşları olmalıdır.

Etiya, kuruluşundan bu yana, teknoloji iş ortağı olarak belirli bir amaca hizmet etmek için çalışıyor: Şirketlerin ticari ve teknik liderleri için karar süreçlerini destekleyecek ve güçlendirecek esnek teknolojiler oluşturmak.

Bu amaçla, Etiya yıllar içinde sektör bağımsız olarak ilerlemeyi sağlamak için projeler tasarlamaya ve uygulamaya devam etmektedir. Etiya öncelikle pazarı anlamaya, Ar-Ge'sini yönlendirmeye, operasyonlarını mükemmelleştirmeye ve şirket içinde uzmanlığını bu yönde geliştirmeye odaklanmaktadır.

02

"Connected Customer First" Yaklaşımı

Dijital dönüşüm, yaklaşık yirmi yıldır son kullanıcıların günlük yaşamına teknolojiyi getiriyor. Bu yüzden, günümüzde müşteri yolculuğunun büyük bir kısmı internet üzerinde gerçekleşiyor. Dönüşüme adapte olmuş, deneyim odaklı müşterilerin satın alma kararlarında, çevrimiçi süreçler en kritik faktör olarak ön plana çıkıyor.

Etiya, pazar ve müşteri dinamiklerini ön plana çıkaran teknolojik gelişime inanmaktadır. Temel olarak tüm ürünlerini tasarlarken ve geliştirirken “Connected Customer” yani dijital müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi hedeflemektedir. Yeni ekonomi düzeninde, şirketler yatırımlarının geri bildirimlerini çok hızlı alabilmelidir. Başta Ar-Ge olmak üzere tüm Etiya fonksiyonları, ticari ve teknik liderlerin geri bildirimlerinden beslenmektedir.

03

Ar-Ge Odağı – Etiya Yapay Zeka Platformu

"Connected Customer" yaklaşımı, kısa zaman içerisinde müşterilerin yaşamının merkezinde yer alacak olan internet çağının da önemli ve temel unsurlarından olan zeka ve bağlanabilirlik kavramlarına odaklanmayı gerektiriyor.

Yapay zeka ve 5G önümüzdeki yirmi yılı şekillendirecek tüm teknolojilerin ortak paydaları olacak. Bu iki teknolojiyi doğru yönetebilen şirketler sürdürülebilir farklılaşma veya maliyet avantajı sağlayabilecekler.

Etiya, AR-GE stratejilerini şekillendirmek için müşterilerinin geri bildirimlerini ve pazardaki değişiklikleri dikkate almaktadır. Etiya tüm ürünlerinin yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için yine kendi AR-GE’sinin bir çıktısı olan yapay zeka platformunu kullanmaktadır. Sonuç olarak, yapay zeka tüm Etiya ürünlerinin entegre bir parçasıdır. Bu sayede şirketler maliyet avantajı, süreç optimizasyonu ve müşteri dinamiklerini anlama gibi insan kaynağının yeterli olmadığı alanlarda yapay zeka destekli Etiya ürünlerini bir kaldıraç olarak kullanma fırsatını bulabilirler.

04

DevOps Metodolojisi

Yeni ekonomide pazar hareketliliği önemli ölçüde artmakta. Değişen pazar koşulları, şirketler için sürdürülebilir adaptasyonu zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla hızın şirketler için ayrı bir anlamı vardır. Bir tarafta şirketlerdeki karar süreçlerinin hızı esastır. Diğer tarafta, bu karar süreçlerini yöneten teknolojiler de hıza ayak uydurabilmelidir.

Pazar koşulları artık basit gereksinimler yaratmıyor, oldukça karmaşık ve parametrik değişkenlerle kontrol edilemez haldeler. Bu tür durumlarda, teknoloji iş ortaklarının pazar dinamiklerinin hızına ayak uydurması çok önemlidir.

Etiya, DevOps metodolojisinin etkin kullanımı sayesinde, dinamik piyasa koşullarında firmaların ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme desteği sağlamaktadır.

DevOps metodolojisi, şirketlerin tutarlılığını güçlendirerek ve çalışma süresini iyileştirerek ilerlemesine olanak tanır, gereksinimleri ve kodları yönetmeyi, sürekli geliştirme ve tak-çalıştır yapıdaki devreye alımları, takım süreçlerini, otomatik testleri ve her aşamada hataları ve istisnaları izlemeyi sağlar.

05

Agile Metodolojisi

DevOps metodolojisi, ürünlerin değişen pazar koşullarına adaptasyonu konusunda önemli bir fark yaratsa da, Etiya ayrıca sürdürülebilir teknoloji işbirliği için farklı yöntemler de kullanmaktadır. Dinamizmin her zaman değişikliği tetiklediği bir pazar yapısında, en etkili ortaklıklar doğru bir kurum içi dengeyle birlikte birden fazla metodoloji kullanarak yapılabilir.

Etiya kullandığı agile metodoloji ile tüm değişikliklere kolaylıkla uyum sağlar. Tahmine dayalı olmaktan çok uyarlanabilirdir. Bunun da ötesinde süreç odaklılıktan çok insan odaklıdır. Etiya bu sayede, kurumların iç süreçlerinde 3 katına varan hız artışlarını yakalayarak pazar dinamiklerine ayak uydurmalarını doğru zamanda sağlayabilmektedir. Böylelikle şirketler, ürün ve çözümlerin hızlı teslimi ile birkaç ay içerisinde dijital dönüşümü gerçekleştirebilir.

06

Mikroservis Tabanlı Mimari

DevOps ve Agile metodolojilerini destekleyen bir diğer faktör, Etiya’nın mikroservis tabanlı mimarisidir.

Şirketler dinamik pazar koşullarında dijital müşteri deneyimini hayata geçirebilecek ürünlere ihtiyaç duymaktadır. Etiya’nın gerçek zamanlı destek sağlayan dijital platformları, yeni ürünler için pazara sunma süresini hızlandırmak ve yeni iş modelleri ve hizmet konseptleri ile kolay deneyimler sağlamak için mikroservisler kullanır. Mikroservis tabanlı mimari, geliştirme sürecinde operasyonların kesintisiz devam etmesini sağlar.

Bu nedenle Etiya mikroservis mimarisi, en iyi dijital müşteri deneyimi için gerekli olan karmaşık ürünlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

07

Anahtar Teslim, Uçtan Uca Dijital Dönüşüm Uzmanlığı

Dijital müşteri deneyimine odaklı ticari liderler, teknolojiyi tam zamanında sunabilmek için teknoloji liderlerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu ilişkide, teknoloji iş ortağının varlığını güçlendiren en önemli faktör uçtan uca teslimat başarısıdır.

Şirketler sadece kendi alanlarında dijital dönüşüme odaklanırken, Etiya, yukarıda sıralanan kurum içi yetenekleriyle tüm müşterilerinin dönüşüm deneyimlerini biriktirmekte ve bu deneyimi ürünlerine yansıtmaktadır.

Bu nedenle Etiya, ticari ve teknik liderlerin uçtan uca teknoloji iş ortaklığı uzmanlığı oluşturmasına olanak tanır. Bütün projelerden sağlanan dönüşüm uzmanlığının bir sonucu olarak, şirketler sürdürülebilir ve eksiksiz bir ürün portföyü kullanır.

08

Çevik Organizasyon, Hızlı İş Süreçleri

Doğru bir organizasyon yapısı, sürdürülebilir, karlı bir iş ortaklığı için kilit bir faktördür. Etiya, teknolojiye benzer şekilde, sürekli ve kesintisiz olarak insana yatırım yapmaya inanır. Bu yatırımın etkili sonuçlar üretmesi için Etiya çevik bir organizasyon yapısı içerisinde ilerlemektedir.

Etiya'nın çevik organizasyonu, sürekli olarak yüksek performans sunarken, değişim taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğine sahiptir. Etiya her zaman proje hızı, çeviklik ve iş süreçlerinin hızlı yürütülmesi konusunda sorumluluklarını göz önünde bulundurarak çevik organizasyon yapısını korumaktadır.