Genel Bakış

Müşterilerin artan beklentileri, teslimat gecikmelerine ve düşük kaliteli hizmete karşı toleransın azalmasına neden olmaktadır. Müşteriler tercih ettikleri kanallarda uçtan uca sipariş durumu takip etmeyi isterken, bunun olmaması durumunda siparişlerde iptal veya son dakika değişiklikleri yapma eğilimi oluşmaktadır. Hizmet kalitesi risk seviyesi, koordinasyonsuz sipariş süreçleri nedeniyle karmaşık, birden çok tedarikçi tarafından oluşturulmuş paketler için daha da yükselmektedir.
Şirketlerin sistemleri eski olduğunda, sipariş süreci genellikle pek çok, ayrı şekillerde işleyen ve birbiriyle otomatik olarak iletişim kurmayan ve böylece tüm sipariş sürecini parçalara bölen platformlar aracılığıyla ilerler ve manüel süreçler de hata riskini büyük oranda artırır.

Neden Etiya Sipariş Yönetimi?
Etiya Sipariş Yönetimi, esnek, katalog odaklı sipariş yakalama, ayrıştırma, doğrulama, orkestrasyon; münferit durumlar ve iptal yönetimi olanaklarını sağlayabilmektedir. Bir şirket ve müşterileri arasındaki tüm müşteri etkileşim akışlarını esnek birşekilde yapılandırabilmekte ve özelleştirebilmektedir. Bütün satış kanallarından siparişler alınabilirken ve siparişlerin doğrulanması ile ticari döngünün bütünlüğü sağlanabilmektedir. Sistem günde milyonlarca sipariş işleyebilmektedir.

Artan verimlilik ve gelir oluşturmanın arkasındaki teknoloji
Etiya Sipariş Yönetimi müşteri siparişlerinin dinamik olarak tanımlanması, dönüştürülmesi, ayrıştılrılması ve yürütülmesi için katalog tanımlarını kullanabilmekte ve BT katılımına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilmektedir. Otomatik, manuel görevler ve süreçler bir grafik tasarım ortamı aracılığıyla tanımlanabilmektedir. Şirket ürün ve hizmet kataloğundaki iş kuralları sayesinde güvenli ve emniyetli bir sipariş girişi sağlanabilmektedir
Sistem, sipariş girişlerini otomatik olarak onaylar ve aksaklıkları engellemek için hata düzeltimi sağlar. Akıllı erteleme ve risk yönetimi, başarılı siparişlerin sayısını artırarak operasyon giderlerini önemli derecede düşürür ve ayrıca daha fazla kazanç elde edilmesini sağlar.
Sistem, sağladığı esneklik sayesinde anlık sipariş vermeyi, değiştirmeyi ve iptal etmeyi de destekler.
Katalog destekli süreçler, şirketlerin pazara yeni teklifleri hızlıca sürmesine ve sipariş oluşturma sürecinde kolayca değişiklik yapmasına olanak tanır.


İyileştirilmiş müşteri deneyimini destekleyen teknoloji

Müşteriler tüm sipariş sürecinde kontrolün kendilerinde olduğunu hissetmek isterler. Bu da kurumların uçtan uca, gerçek zamanlı sipariş görünürlüğü ve takibi işlevi sunması gerektiği anlamına gelir. Müşterilerin sipariş verildiğinde şirketin söz verdiği şeyleri teslim edebileceğini bilmesi önemlidir.
Sipariş süreci boyunca, hem işin bütünlüğünü sağlamak hem de zorunlu kontroller yapılana kadar seçilen ürünün envanterden düşmesi gibi durumlardan kaçınmak için kredi, kara liste kontrolleri ve envanter kontrolleri gibi müşteri ve hizmet ayrıcalıkları onaylanırken kaynaklar rezerve edilebilir.
Makine öğreniminin gücü kullanılarak, teslimat zamanları hesaplanır ve yönetilir, böylece siparişler taahhüt edildiği gibi tamamlanır ve daha iyi müşteri memnuniyetiyle sonuçlanır.
Dahili, dinamik kurallar hizmetin söz verildiği gibi teslim edilemeyeceği durumlarda alternatif eylemler gibi istisnai süreçleri destekler. Böylece bu gibi durumlarda bile, müşteriler şirketin onlara eşit derecede iyi bir çözüm veya sıradaki en iyi çözümü sunmak için çabaladığını hissedebilir.
Her adımda gönderilen bildirimlerle gerçek zamanlı takip, müşteriler için mevcut olan değişim veya iptaller gibi self-servis sipariş yönetimi fırsatları sipariş akışında müşterilere ürününüzü seçtikleri için kendilerini iyi ve rahat hissetmelerini sağlayacak gerekli şeffaflığı ve kontrolü sağlar.

Teknik detaylar

Kolay kurulum ve mevcut sistemlere entegrasyon becerisi bir ürün için en önemli noktalardandır. Etiya açık API’ler kullanarak esnek, ölçeklenebilir ve kolay kurulum imkanı sağlayan modüler bir sistem sunar.Müşteri ihtiyaçlarının sürekli değişmesiyle beraber iş yapış şekillerimizde de sürekli olarak yeni özellikler eklenmesi ve değişiklikler yapılması gerekmektedir. Etiya bu değişikliklere daha hızlı uyum sağlayabilmek ve çevik hareket edebilmek için mikro servisler kullanmaktadır.
Sipariş Yönetimi, Ürün Kataloğu veya CPQ gibi Etiya ürün portföyündeki diğer ürünlere önceden entegre edilmiştir, fakat bağımsız olarak da kurulabilir veya müşterilerin mevcut ürünlerine entegre edilebilir. Etiya, müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulmak için ürün özelleştirme ve uygulama süreci boyunca danışmanlık hizmetleri sunar.

Faydalar

 • Ticari ve hizmet siparişi seviyelerinde destek sunma
 • Katalog tabanlı, dinamik ve statik düzen orkestrasyonu
 • Dahili teknik katalog
 • Kullanıcılar tarafından karmaşık iş süreçlerinin tasarımı veya yönetimini basitleştirebilecek mikro süreçlerin tanımlanabilmesi
 • Süreçlerin hiyerarşik olarak ilişkiler ve kalıtım modelleri ile yönetimi
 • Otomatik sipariş girişi doğrulama ve siparişin bozulmasını azaltmak amaçlı hata düzeltme
 • Satış yönlendirme komutları ile sipariş giriş desteği
 • Tüm kanallar için birleştirilmiş sipariş yakalama
 • Iş bütünlüğünü sağlanması amacıyla müsteri ve hizmet uygunluğu doğrulanırken (kredi, kara liste kontrolü ve envanter kontrolü gibi) kaynakların saklanabilmesi
 • Gelişmiş sipariş görünürlüğü ve sipariş takibi
 • Münferit durum yönetimini destekleyen dinamik kurallar (hizmetin vaat ettigi gibi teslim edilmemesi durumunda alternatif sunulması gibi)
 • Akıllı risk yönetimi
 • Siparişlere dair operasyonel rapor sağlanması (sipariş statüsü - süreçte, riskli, zamanında, gibi)
 • B2B kullanıcılara özel geliştirilmis grafik tasarım ortamı
ÜRÜN TANITIM VİDEOSU v1