Genel Bakış

Günümüzde yeniden şekillenen müşteri davranışlarına uygun yapılar inşa ederek karlı ve sürdürebilir büyüme sağlamak için dijital dönüşüm kaçınılmazdır.

Etiya, kurumların dijital dönüşüm ortağı olarak, yeni ekonominin dinamiklerine göre şekillendirilmiş, eksiksiz ve bütünleşik bir iş yapış anlayışı sunar. Dijital dönüşüm sürecini müşteri deneyimini merkeze alarak, kuruma özgü, kurum ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşım ile ele alır, tasarlar ve hayata geçirir.

Etiya dijital dönüşüm yolculuğunda “Connected Customer First” yaklaşımı ile kusursuz dijital deneyimi önceliklendirir. Bu yaklaşım ile kurumlara dönüşüm sürecinde hızlı kazanım ve rekabet avantajı kazandırırken, «Dijital Dönüşüm Ortağı» olarak tüm süreçlerde uçtan uca, kuruma özgü ve sonuç odaklı dönüşümü hayata geçirir. Böylelikle kurumları müşteri deneyiminden başlatarak hızlı, karlı ve sürdürülebilir dönüşüme öncülük eder.

Etiya dönüşüm sürecinin her adımında kurum kaynaklarının etkin kullanıldığı, hedefe yönelik, ölçülebilir ve hayata geçirilebilir aksiyonların alınmasına odaklanır. 16 yıllık uluslararası tecrübesi, kendi geliştirdiği, yapay zekâ destekli deneyim merkezli ve hızlı kazanım odaklı çalışma modeli ile uçtan uca başarılı bir dönüşüm sunar.

Etiya, «Dijital Dönüşüm Ortağı» olarak kurumların ihtiyacına uygun, süreç otomasyonu ve müşteri deneyimi tarafında çözümlerle dönüşüm sağlar.

Dijital dönüşüm sürecinde kurumların ihtiyaçlarına odaklanarak ister uçtan uca, isterse de öncelikli uygulamalara odaklı bir dönüşüm tasarlar.

Etiya tüm süreçlerde uçtan uca, kuruma özgü ve sonuç odaklı 3 aşamalı bir dönüşüm yolculuğu sunmaktadır.

Bu yolculukta müşteri yönetimi, yapay zekâ ve analitik tarafındaki tecrübelerini kurumlara verimlilik ve memnuniyet çıktıları olarak sunabilmektedir.

1- Dönüşüm Sürecinin Tasarlanması
Tüm dönüşüm sürecinin kuruma özgü eksiksiz bir şekilde tüm detayları ile planlanması

2- Dönüşümün Hayata Geçirilmesi
Süreç içinde yapılması planlanmış tüm adımların Etiya ürün ve çözümleri ile hayata geçirilmesi

3- Dönüşüm Yönetimi
Etiya satış sonrası destek ve değişim yönetimi ile tüm dönüşüm süreci hedeflerine ulaşmak için işleyen, sürdürülebilir iş birliği yapısı

Etiya, dijital dönüşüm sürecinde kurumlara, süreç otomasyonu ve müşteri etkileşimi konularında aşağıdaki çözümlerinden ihtiyaçlarına uygun olanları sunar:

Dijital Servis Platformu: Etiya’nın yapay zeka destekli, gerçek zamanlı, bulut tabanlı ve bütünleşik Dijital Servis Platformları, çevik ve uçtan uca dönüşüm sağlar. Mikroservis yapısı ile yeni ürünler için pazara sunma süresini hızlandırırken, yeni iş modelleri ve servis konseptlerinin kolaylıkla hayata geçmesine olanak tanır. Platform kapsamında bulunan ürün ve çözümlerle uçtan uca dönüşüm sağlayabilir veya mevcut sistemlere kolayca entegre edilerek dönüşüm projelerine hız kazandırır.

Veri Analitiği: Etiya veri analitiği kapsamında veri modelleme, veriyi yakalama, temizleme, zenginleştirme, işleme, raporlama ve veri ile ileri analitik algoritmaları uygulama adımlarını bağımsız uygular. Başarılı bir dijital dönüşüm için şirketinizin veri analitiği uzmanlığını geliştirmenize, veri odaklı karar alma yapısı kurmanıza yardımcı olur.

Yapay Zeka Platformu: Etiya kendi geliştirdiği yapay zeka platformu ile kurumsal süreçlerinizin dijital dönüşümü için maliyet avantajı yaratacak yenilikçi ve deneyim odaklı yaklaşımlar sunar. Farklı iş kollarında mevcut olan bilgileri anlaşılır bir hale dönüştürür, etkin otomasyona olanak tanır, operasyonel verimlilik sağlar. Doğal Dil İşleme ve Tahmin teknolojilerini ve servislerini kullanarak veriden iç görü ve bilgi elde etmenizi sağlar. Böylece daha hızlı iş kararları verebilir, üretkenliğinizi ve operasyonel verimliliğinizi artırırken kişiselleştirilmiş deneyim sunabilirsiniz.

Müşteri Etkileşimi Çözümleri: Etiya, Müşteri Etkileşim Merkezi içerisindeki eksiklikleri belirlemeye ve dijitalleştirmeye odaklanmış hızlı, çevik ve ihtiyaç odaklı etkileşim çözümleriyle kurumların özelleştirilmiş etkileşim kanallarındaki boşlukları doldurmasına ve kısa sürede dijitalleşmesine yardımcı olur. Etiya dijital dönüşümün vazgeçilmezi olan müşteri etkileşim merkezini kurmak için temel olarak üç ana etkileşim kullanım senaryosuna odaklanmaktadır.

  • Müşteri yolculuğu orkestrasyonu ve analitiği
  • Sohbet pazarlaması
  • Müşteri hizmetleri ve destek

Etiya, dijitalleşme yolculuğunda kurum ihtiyaçlarına uygun dönüşümü planlama aşamasından, hayata geçirmeye kadar olan süreçte sektör ve kurum dinamiklerine göre en doğru ürün ve hizmetlerin seçilmesini sağlar.

Dönüşümün hayata geçişini ise yapay zekâ kaldıracı, dijital iş destek sistemleri altyapısı ve uluslararası standartlarda sunduğu entegrasyon hizmetleri ile destekler.

  • Dijitale hızla adapte olur
  • Kolaylıkla yeni iş modellerini sunmaya başlar
  • «Connected» müşteri kazanımı ve gelir payını kısa sürede artırır
  • Tüm kanallardan kusursuz ve bütünleşik deneyim sağlar
  • Pazarda rekabet gücünü arttırır
ÜRÜN TANITIM VİDEOSU v1