Genel Bakış

Yapay Zeka günümüzde birçok farklı sektörde yeni iş modelleri, yeni ürün / hizmet teklifleri ve iş ekosistemlerini mümkün kılan en güçlü, dönüştürücü teknolojilerden biri haline geldi.
Yapay Zeka teknolojileri, kurumlar içerisinde etkin otomasyonu hayata geçirerek performans ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olur. Bu sayede kurumlar daha yüksek gelir, maliyet iyileştirmesi ve yüksek müşteri bağlılığı gibi kazanımlar sağlar.

Neden Etiya Yapay Zeka Platformu?
Etiya teknoloji geleceğinin yapı taşı olan Yapay Zeka teknolojileriyle, müşterilerinizle aranızdaki servis ve operasyon süreçlerinin otomasyonunu sağlayarak verimliliği arttırır, müşterinize özel kişisel kurgular ve çözüm önerileri sunar. Duygusal, bağlamsal tahminleme ve tavsiye mekanizmaları ile müşterilerinize kişisel hizmet ve teklif sunmanızı sağlar.

Gelişmiş Makine Öğrenimi & Doğal Dil İşleme Servisleri

Etiya Yapay Zeka Platformu, Cognitus, gelişmiş makine öğrenimi ve doğal dil işleme servisleriyle kurumlara standardizasyon, basit ve merkezi yönetim, izleme ve iyileştirme, kolay yatırım geri dönüşü ölçme, daha az hatalı geliştirme faydaları sağlayan gelişmiş bir yapay zeka platformudur.

Çoklu Dil Desteği
Platform şu anda Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerini desteklemekle birlikte kısa zaman içerisinde yeni dil desteği geliştirmelerini de yapılabilecek yetenektedir.

Dijital İkiz Teknolojisi

Etiya Yapay Zeka Platformu Cognitus üzerine kurulu Dijital İkiz motoru, dijital ikizlerin modellenmesine, izlenmesine, analiz edilmesine ve yeni verilerle sürekli güncellenmesine olanak tanır. Bu sayede müşterilerin davranışlarının görselleştirilmesine, gruplandırılmasına ve yönetilmesine olanak sağlar. Dijital ikizler, yüksek katma değerli analitik içgörüler sağlayarak kurumların süreçlerini doğrudan iyileştirir. Ayrıca sistem kullanıcılarının bu bilgileri farklı senaryolarla birleştirip işlevsel hale getirmesine de olanak tanır.

Etiya Dijital İkiz, yapay zeka ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerini kullanarak her müşteri için öneriler oluşturmayı mümkün kılar. Bu öneriler benzer ürünler, trend veya promosyonlu ürünler, çapraz satış ve üst pakete geçiş fırsatları ve indirim paketleri için yapılabileceği gibi benzer kullanıcılara, sepet içeriklerine veya ilgili satış noktalarına göre de yapılabilir.

Etiya farklı sektörlerdeki kuruluşların mevcut verilerinden hızlı bir şekilde dijital ikizler oluşturmalarına ve bunları sistemlerine entegre etmelerine yardımcı olur. Dijital ikiz teknolojisi, müşteri deneyimi yönetimi, segmentasyon ve hedefleme, talep ve kaynak tahmini, öngörüsel bakım, maliyet optimizasyonu, simülasyon, risk yönetimi ve süreç optimizasyonu gibi farklı alanlarda kullanılabilir.

Generative AI & LLMs (Üretken Yapay Zeka & Büyük Dil Modelleri)

Generative AI teknolojisi hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Yakın gelecekte kullandığımız ürünlerin birçoğunun içerisinde GenAI teknolojisinden sıklıkla faydalanacağız. Etiya, müşterilerine uçtan uca LLM Ops hizmeti sunmaktadır. Bu sayede başarı görüntülemesi ve performans takibi ile sisteme anında müdahale sağlayabilmektedir. Ticari Gen AI modellerinin performans ve maliyet optimizyonu ile birlikte, açık kaynak Büyük Dil Modellerinin gücünü de müşterilerine sunmaktadır. Açık Kaynak Gen AI çalışmaları ile veri güvenliği ve model kontrolü sağlanmaktadır. Etiya GenAI modeli yüksek performanslı bir şekilde çoklu dilli olarak müşterilerine hizmet vermektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleşmiş modeller, büyük ticari modellerden daha yüksek başarı oranları yakalamaktadır. Etiya, kendi geliştirdiği Türkçe model ile müşterilerine güvenli ve özel GenAI tecrübesi sunmaktadır. Etiya açık kaynaklı modellerin dinamizmini müşterilerine yansıtırken, en yeni çıkan modelleri anında ürünlere entegre edebilmektedir.

Yapay Zeka Danışmanlığı

Etiya Yapay Zeka Danışmanlığı, kurumların iş akışlarının ve süreçlerinin dijital dönüşümü için yapay zeka teknolojilerini kullanmasına yardımcı olur. Danışmanlık, kurumun yapay zeka stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yapay zeka eğitimlerinin planlanması alanlarını kapsamaktadır.

Kurumun YZ vizyonunun belirlenmesi, kuruma uygun YZ teknolojilerinin seçilmesi, yol haritası planlama ve kurum içi yapay zeka ekibi oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, kurum içerisinde üst düzey yöneticilerden, YZ projelerini uygulayacak liderlerinden ekip üyelerine kadar farklı rollerdeki bir çok kullanıcıya geniş bir perspektifte eğitim hizmeti danışmanlık kapsamında sunulmaktadır.

Gelir Artışı & Maliyetleri Azaltma
Etiya ürün portföyünde yer alan Yapay Zeka / Cognitus destekli ürün ve çözümleriyle şirketlerin kurumsal süreçlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlayıp maliyet avantajı yaratacak yenilikçi ve deneyim odaklı yaklaşımlar sunmaktadır. Cognitus, Etiya ürün mimarisinin merkezinde konumlandırılmış olup, tüm Etiya ürün, çözüm ve servisleriyle uyum içerisinde çalışır ve onların özelliklerini yapay zeka ile geliştirmelerini sağlar.
Yapay zeka destekli Etiya ürün ve çözümleri, kurumlar içerisinde farklı iş alanlarındaki bilgileri anlaşılır hale getirerek etkin bir otomasyonu mümkün kılar ve operasyonel verimlilik sağlar.

Teknik Detaylar
Etiya Yapay Zeka Platformu, Cognitus, konfigürasyon kolaylığı ile sunduğu ürün, çözüm ve servislerde hızlı özelleştirme ve ölçeklendirme imkanı sunar. Tercihinize bağlı olarak bulutta ve yerinde (on-premise) kurulum seçenekleriyle kurumunuzun iç ve dış müşteri süreçlerine hemen uyum sağlar ve portföyünüzde yer alan farklı ürünlere kolaylıkla entegre edilebilir. Cognitus ayrıca kendi kendine öğrenme becerisi, erişilebilirlik, kolay konfigürasyon ve farklı veri kaynaklarına kolay entegre olma gibi yetenekleriyle kurumların yapay zekayı devreye alma süreçlerinde yardımcı olur.

Etiya kurumunuz içerisinde hangi yapay zeka uygulama yönteminin daha uygun olduğunu belirlemeniz konusunda yardımcı olur. Alanında uzman yapay zeka ekibimiz şirket büyüklüğü, kaynak kullanımı, maliyet, esneklik, regülasyonlar ve organizasyonel ihtiyaçlar gibi bir çok değişkeni değerlendirerek kurumlara AIaaS iş modeli ile bulutta veya on-premise iş modeli ile organizasyonun merkezinde kuruluma yönelik alternatifler sunar.
AIaaS iş modeli kurumlara yapay zeka servislerinin bulut teknolojileri üzerinden sunulmasını sağlayarak yatırım riskini azaltma, şeffaf bir maliyet yapısı sunma ve çevik bir iş modeli ile çalışma fırsatlarını sağlar.

Diğer taraftan, yapay zeka servislerinin kurumun merkezinde on-premise iş modeli ile kurulması standardizasyon, çok hesaplı / çok departmanlı kullanıma uygunluk, kolay ve merkezi yönetim, izleme, ölçeklenebilme, kuruma ait tanımlanabilir ve değiştirilebilir yapay zeka süreçleri oluşturulması gibi faydalar sağlar.

Doğal Dil İşleme Servisleri, müşteri veri analiziyle kişiselleştirilmiş hizmet ve kampanyaların sunulmasına olanak sağlar. Cognitus, bir yazı içerisindeki kelimeleri ileri dil bilgisi yetenekleri ve algoritmalar aracılığı ile analiz edip işleyebilir. İhtiyaç olan kurguya göre işlenmiş yapısal verileri iş süreçlerinin verimliliğini artırabilmek ve otomasyonu sağlayabilmek için kullanabilmektedir. Cognitus doğal işleme servisleri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve İspanyolca dillerini desteklemektedir.

Cognitus kurumlara birçok doğal dil işleme kullanım senaryosu örneği sağlamaktadır. Doğal dil işleme alanındaki kullanım senaryolarının en önemlileri maliyetleri, servis kalitesini ve müşteri memnuniyetini etkileyen müşteri hizmetleri ile bağlantılı senaryolardır. Ayrıca Cognitus ile müşteri temsilcilerinin daha verimli çalışmasını sağlayacak kullanım senaryoları sunulmaktadır.

Doğal dil işleme birçok alanı kapsamaktadır. Sanal asistan alanında çözümler karmaşık sohbetleri destekleyecek sohbet asistanlarından daha basit chatbot çözümlerine kadar yayılmaktadır. Metin analizi alanında konuşma analitiği, duygu analizi, doküman sınıflandırma, doküman özeti çıkarma, metin arama gibi birçok fonksiyon desteklenmektedir.

Cognitus, doğal dil işleme servisleri kapsamında aşağıdaki servisleri ve bu servisler kullanılarak oluşturulabilecek örnek kullanım senaryolarını sunmaktadır.

Doğal Dil İşleme Servisi

Kullanım Senaryosu

Örnek

Dil Tanıma

Ürün Tavsiye

Müşteri hizmetlerinde gerçek zamanlı öneri sunma

Otomatik Yanıt Oluşturma

Chatbot veya Sanal asistan üzerinden satış

Metin Sınıflandırma

Müşterinin Sesi

Müşterilerinizin neleri takip ettiğini analiz ederek, müşterilerinizle alakalı konuları belirleme

Otomatik Kategorize etme

İnsan Kaynakları chatbot içeriği için otomatik kategorizasyon

Niyet Sınıflandırma

Pazar & Risk Analizi

Müşterilerin satın alma davranışlarını analiz etmek

Otomatik Yanıt Oluşturma

Müşteriden gelen e-posta veya arama içeriğine göre otomatik yanıt oluşturma

Varlık İsmi Tanıma

Müşterinin Sesi

Müşteri tarafından paylaşılan verilere göre müşteriye en uygun başlıkların belirlenmesi

Duygu Analizi

Görev Önceliklendirme

Müşteri aramalarında risk ve tehlike analizi

Müşterinin Sesi

Müşteri tarafından paylaşılan verilere göre duygu analizi

Kötü Niyet Tespiti

Kötü Niyet/ Spam Tespiti

Paylaşılan verilerdeki kötüye kullanım içeriğinin belirlenmesi

Anahtar Kelime Tespiti

Müşterinin Sesi

Müşteri tarafından paylaşılan verilere göre müşteriye en uygun başlıkların belirlenmesi

Özet Çıkarma

Makine öğrenimi bir dizi gözlem üzerinden bilgi veya kalıp çıkarmayı amaçlayan teknik bir disiplindir. Cognitus Makine öğrenimi ve onun alt alanları Derin Öğrenme ve Tahmin Analitiği servislerine odaklanmaktadır.

Cognitus’un makine öğrenimi servisleri müşterilerin tercihleri ve davranışlarıyla ilgili bilgi toplamaya yardımcı olabilecek derin öğrenme ve uygun algoritmaları kullanır. Müşterilerinizin geçmiş davranışlarını analiz ederek ve hangi ürünleri beğendiklerini değerlendirerek, müşterinizin satın alma olasılığının en yüksek olduğu ürünü/servisi belirleyebilir ve bunu Cognitus öneri motoru ile gerçek zamanlı olarak müşterinize tavsiye edebilirsiniz.

Cognitus ayrıca gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanarak müşterileriniz için karar verme süreçlerini kolaylaştırmanıza ve satın alma olasılıklarını artırmanıza olanak sağlar. Makine öğrenimi servisleri ürün tavsiyeleri, bir sonraki en iyi aksiyon, iptal tahminleri, puanlama ve dolandırıcılık tespiti gibi konular hakkında bilgi sağlar.

Tahmin analitiği, kurumlar içerisinde pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve üretim dahil birçok farklı departman tarafından uygulanan stratejik bir teknolojidir. Gerçek zamanlı olay tespiti, karar desteği, risk modelleme ve müşteri profillemeyi mümkün kılarak kurumlara gelir artışı, müşteri kayıplarını önleme ve müşteri deneyimini iyileştirme alanlarında yardımcı olur.

Cognitus, makine öğrenimi servisleri kapsamında aşağıdaki servisleri ve bu servisler kullanılarak oluşturulabilecek örnek kullanım senaryolarını sunmaktadır.

Makine Öğrenimi Servisi

Kullanım Senaryosu

Örnek

Özellik Bazlı / Geçmiş Bazlı Tavsiye

Ürün Tavsiye

Müşteri hizmetlerinde gerçek zamanlı öneri sunma

Tahminleme

Kategori bazlı satın alma analizi ve tahminiSatış & Talep tahminleme

Bir Sonraki En iyi Aksiyon

Müşteri için en iyi aksiyonu önerme

Akıllı Müşteri Temsilcisi Eşleştirme

Müşteri hizmet temsilcilerinin müşterilerle akıllı eşleştirilmesi

Anomali Tespiti

Sahtecilik Tespiti

Kredi kartı / Online ödeme sahtecilik tespiti

Dinamik Kümeleme

Pazar & Risk Analizi

Müşterinin satın alma davranışlarının analiz edilmesi

Niyet Sınıflandırma

Pazar & Risk Analizi

Müşterinin satın alma davranışlarının analiz edilmesi

Otomatik Yanıt Oluşturma

Müşteriden gelen e-posta veya arama içeriğine göre otomatik yanıt oluşturma

Faydalar

  • Hız kazanan süreçler ile operasyonel verimliliğin artması
  • Müşteri/Kullanıcı temas noktalarında ve operasyonlarında olası problemlerin ve iyileştirme noktalarının kolay tespiti
  • Kişiselleştirilmiş teklifleri kapsayan müşteri deneyimi ile satış, kullanım oranları ve müşteri bağlılığının artması
  • Çok kanallı bütünleşik işlemler ile kesintisiz ve kusursuz kullanıcı deneyimi sağlanması
  • Müşteri/Kullanıcı memnuniyetinin artışı ile rekabette üstünlük avantajı
  • Yapılandırma kolaylığı ile hızlı özelleştirme ve ölçeklendirme
  • Bulut tabanlı veya kurumsal sistemlerle entegre çalışabilme yeteneği
  • Tüm iç ve dış kullanıcı süreçlerine kolay adaptasyon
  • Birçok farklı veri kaynağına (e-posta, anket, kurumsal veri, forum vb.) uygulanabilirlik
ÜRÜN TANITIM VİDEOSU v1