Genel Bakış

Gelir Yönetimi, bir şirketin uygun gelir güvencesi ve verimli faturalama ve tahsilat süreçleri sağlaması için en önemli alanlardan biridir. Ancak tek tek işlevlere baktığınızda, gelir yönetiminin bundan çok daha fazlası olduğu açıkça ortaya çıkıyor; müşteri deneyimlerinin de iyileştirilmesine önemli bir katkı sağlar.

Yeni teknolojiler, değişen müşteri gereksinimleri ve yeni iş modelleri, şirketlerin hizmetlerini nasıl ücretlendirip faturalandırdıklarına ve hangi ödeme süreçleriyle çalıştıklarına yeni bir karmaşıklık katmanı ekliyor. Bu tür karmaşıklıklar genellikle eski faturalandırma sistemleri için zorluk teşkil eder ve faturalandırmayla ilgili olumsuz müşteri deneyimleri er ya da geç müşteri kaybetmeye yol açabilir. Bu nedenle, hizmet sağlayıcıların karmaşık ve yenilikçi teklifleri ve paketleri ele alabilen, müşterileri zamanında ve doğru bir şekilde faturalandırabilen ve şeffaf ve anlaşılır bir fatura formatı sunabilen sistemleri kullanmaları önemlidir.

Neden Etiya’s Gelir Yönetimi?

Etiya Gelir Yönetimi 4 ana kısımdan oluşur: Ücretlendirme ve Faturalandırma, Provizyonlama, Mediation, ve İhbar ve Ödeme.

Ücretlendirme ve Faturalandırma Sistemi, yeni nesil ürünler için çevrimiçi ve çevrimdışı ücretlendirme ve gelir yönetimi işlevleri sunar. Ses ve veri gibi geleneksel hizmetlerin karmaşık paketlerinin yanı sıra çeşitli diğer katma değerli ve dijital hizmetleri faturalandırma ve ücretlendirme yeteneği sağlar. Merkezi bakiye yönetimi ve harcama kontrolü yetenekleri ile faturalı ve ön ödemeli ürünler için de birden fazla pazarda farklı çapraz ürün iskonto yöntemlerine izin verir. Ürün ayrıca ekipman ücretlendirmesini ve satış taahhütlerinin takibini destekler ve çeşitli yenilikçi promosyon türlerini (örn. tekrarlayan, topluluk, çapraz promosyon indirimleri, özel olarak tasarlanmış grup işlevleri vb.) yönetir. Yüksek performans ve operasyonel mükemmellik ile sektöre uyumlu ürün modellerine dayalı gerçek zamanlı, yakınsak bir ücretlendirme ve faturalama deneyimi sağlar.

Mediation Sistemi merkezi bir platform görevi görür ve çeşitli ağ öğeleri ve iş destek sistemleriyle iletişimi destekler, arayüz adaptörleri aracılığıyla kapsamlı çok satıcılı uyumluluk sağlar. Çok çeşitli veri biçimlerini ve aktarım protokollerini destekleyerek, işletme giderlerini en aza indirirken, hizmet entegrasyonuna kadar geçen süreyi azaltmaya da yardımcı olur. Ağlar zaman içinde geliştikçe ve yeni noktalar eklendikçe, yeni iş gereksinimlerinin hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyan yüksek düzeyde uyarlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik barındırır.

Ağ Provizyonlama Sistemi yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir iş akışı yöneticisi ve provizyonlama çözümüdür. İşlem herhangi bir noktada başarıyla tamamlanamadığında senkronize provizyon ve tam geri alma mekanizmasını destekler. Bu özellikle, süreci başlatan sistem gerekli tüm noktalarda tüm provizyonlamanın tamamlanmasını sağlar ve herhangi bir noktada bir hata oluşursa, işlemlerin hiçbiri arasında tutarsızlık olmadan hepsinin düzgğn şekilde geri alınmasını sağlar.

İhbar ve ödeme çözümü doğru müşteriler için doğru aksiyonları alarak tahsilat sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Abone segmenti, kredi sınıfı, açık tutar ve ödenmemiş fatura sayısı gibi özel niteliklere dayalı olarak ihtar döngüsünü hesaplar. İhtar yolu tanımları ve her segment için karşılık gelen eylem eşlemeleri tamamen yapılandırılabilir. Operatör tarafından tanımlanan kurallara göre eylemlerin gerçek zamanlı olarak gerçekleştirildiği otomatikleştirilmiş süreçleri destekler. Önceden tanımlanmış şablonlar, müşteri bildirim mesajlarının yapılandırılmasına yardımcı olur. Bu çözüm aynı zamanda otomatikleştirilmiş müşteri hizmetleri ve provizyon işlemlerini (engelleme gibi) destekler ve yasal tahsilat ve kredi puanlama sistemlerine kolayca entegre edilebilir.

Esnek paket ve faturalandırma çözümleri- kişiselleştirilmiş teklifler - daha fazla kazanç

Etiya'nın Gelir Yönetimi, tek bir ürün veya daha karmaşık bir paket olarak yapılandırılacak ve faturalandırılacak ses, sms ve sabit veya mobil verilerden etkinlik tabanlı video hizmetlerine, etkinlik ve içerik tabanlı hizmetlere kadar geniş bir ürün yelpazesini destekler.

Esnek bir ücretlendirme ve faturalandırma sistemi, yenilikçi promosyon ve indirim seçenekleri, paket yapılandırmaları ve taahhüt takibi ile operatörler, müşteri talebini karşılamak, yeni pazar potansiyelinden yararlanmak ve ekstra gelir elde etmek için yenilikçi hizmetleri ve ürün paketlerini daha hızlı pazara sunabilecek ve faturalandırabilecektir. .

Tekliflerinde yenilikçi, esnek ve kişiselleştirilmiş olmanın yanı sıra, hizmet sağlayıcılar hizmetlerini zamanında ve doğru bir şekilde faturalandırabilmeli ve şeffaf ve anlaşılır bir fatura formatı sunabilmelidir. Bu nedenle, tüm kanallardan tutarlı ve gerçek zamanlı fiyatlandırma ile esnek, zamanında faturalandırma ve tüm hizmetleri tek bir faturada, kolay anlaşılır bir şekilde ücretlendirme, tüm operatörler için en önemli önceliklerdir. Bir yandan, bir şirketin yeni teknolojilerden ve hizmetlerden para kazanarak gelir fırsatlarını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanırken, diğer yandan da müşteri beklentilerini karşılamaya yardımcı olacak ve sonuçta genel olarak iyileştirilmiş müşteri memnuniyetine yol açacaktır.

Şeffaf faturalandırma müşterilerinizi mutlu eder

Hizmetleriniz karmaşık olabilir fakat faturalarınız asla karmaşık olmamalıdır. Müşteriler, faturalarının içeriği konusunda netlik ve şeffaflığa ihtiyaç duyar. Faturalar kolay anlaşılmalı ve tüm paketler, aylık ücretler ve kullanım bedelleri hakkında net bir açıklama içermelidir, böylece müşterileriniz kontrolün onlarda olduğunu hissedebilir ve harcamalarını daha iyi takip edip yönetebilir. Bu da en nihayetinde artan müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlar.

Yetkili makamların gerekliliklerine uyum

Dünyadaki çeşitli yerel düzenleyici kurumların gerekliliklerini karşılayabilmek için (örn.: vergilendirme ve finans) faturalandırma sürecinde veya raporlamada belli özelleştirmelerin gerekebileceğinin farkındayız ve bu ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız. Bu yetkili makamların da mutlu müşterileriniz arasında olduğundan emin olmak istiyoruz

Teknik detaylar

Kolay kurulum ve mevcut sistemlere entegrasyon becerisi bir ürün için en önemli noktalardandır. Etiya kolay entegrasyona olanak veren, esnek ve son derece ölçeklendirilebilir bir sistem sunar. Gelir Yönetimi modülü, Ürün Kataloğu veya Sipariş Yönetimi gibi Etiya ürün portföyündeki diğer ürünlere entegre edilebilir, tek başına kullanılabilir veya müşterinin mevcut ürünlerine entegre edilebilir. Etiya, müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulmak için ürün özelleştirme ve uygulama süreci boyunca danışmanlık hizmetleri sunar.

Faydalar

 • Yakınsak Ücretlendirme:
 • Performans ve operasyonel kolaylık sağlayan gerçek zamanlı ve talep bazlı yakınsak faturalandırma ve ücretlendirme
 • 3GPP korelasyon tabanlı gerçek zamanlı ücretlendirmeyi de içeren yakınsak, online, gerçek zamanlı ve offline ücretlendirme
 • İndirim Yönetimi:
 • Arkadaş, aile ve grup bazlı indirimler
 • Kota bazlı ve karmaşık çapraz indirimler
 • Birden fazla ve eş zamanlı uygulanabilir indirimler
 • TM Forum Bilgi Yapısına (SID) uygun modellemeler
 • Promosyonlar:
 • Özel ve paylaşılan bakiyelere erişim
 • Otomatik bakiye yenilemeyi kolaylaştırmak için çeşitli tekrarlayan promosyon dönemleri
 • Topluluk promosyonları
 • Bir grup için tanımlanan çeşitli eşikler ve eylemlerle özel olarak tasarlanmış grup promosyonu yetkinlikleri
 • Zengin faturalama fonksiyonalitesi:
 • MVNE ve MVNO iş modellerini destekleyen çoklu firma faturalama yapısı
 • Talep bazlı faturalama
 • Hot billing için hazır
 • Servis açma ve kapamalarına göre kısmi bakiye hesaplanması
 • Satış tahhütleri:
 • Müşteri faturası ya da ürün seviyesinde gelir bazlı taahhütler
 • Zaman bazlı taahhütler
 • Ürün / Servis paketlerinde nakil taahhütleri ya da taksitlendirmele
 • Mediation:
 • Çeşitli standartları destekler (ASN.I, XML, ASCII, Binary raw data)
 • Esnek veri politikası
 • Kural bazlı süreçler
 • Ölçeklenebilirlik, güvenilirlik (%99.999% a varan)
 • Ağ Provizyonlama:
 • Herhangi bir GSM ağ elemanı, VAS platformu, CRM ve herhangi bir ara katman yazılımı ile kolay entegrasyon
 • Açık teknolojiler ve altyapı uyumluluğu
 • Müşteri hizmetleri ile faturalandırma ve provizyonlama arasında gerçek zamanlı tutarlılık
 • Hem kullanıma hazır hem de özelleştirilebilir provizyon akışları
 • İhbar ve Ödemeler:
 • Ağ provizyonlama taleplerinin oluşturulması
 • o Servis Engelleme / Kaldırma
 • o Servis Aktivasyon / Deaktivasyon
 • o Aboneliğin Askıya Alınması / Yeniden Etkinleştirilmesi
 • İhbar bildirimleri (SMS/MMS, e-mail, mektup)
 • Ücret oluşturma
 • Aboneyi hukuk süreçlerine aktarma
ÜRÜN TANITIM VİDEOSU v1