Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

"Her yerde, herkes bizim için eşsiz ve önemlidir"

Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir çalışma kültürünün; yaratıcılık, yenilikçilik ve performansımızı tetikleyerek bizi daha da geliştirdiğine ve güçlendirdiğine inanıyoruz.

Global çapta faaliyet gösteren bir şirket olarak, tıpkı müşterilerimiz ve onlara sunduğumuz ürün, çözüm ve hizmetlerimizdeki çeşitlilik gibi ekiplerimizi de çeşitli ve kapsayıcı şekilde oluşturuyoruz.

Tüm çalışanlarımıza eşit çalışma fırsatları sağlayarak, milliyet, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engel durumu gözetmeksizin adil davranıyoruz. Ayrıca, daima farklılıkları zenginlik olarak gören anlayışımız gereği farklı çalışma şekillerine ve bakış açılarına da değer veriyor, çalışanlarımıza bunları teşvik ederek potansiyellerini aşmalarını sağlıyoruz.

Her çalışanımızın hangi özelliklere sahip olursa olsun çeşitliliğimize ve Etiya’nın büyümesine doğrudan katkıda bulunduğunun farkındayız.

Cinsiyet Eşitliği

Ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini oldukça önemsiyor ve destekliyoruz. Şirket içerisinde kadın-erkek dengesini gözetmeye önem gösteriyoruz. Etiya olarak yaklaşık %40 kadın çalışan oranımız ile sektör ortalamasının üzerindeyiz.

Şirket içerisinde yaptığımız uygulamalarla kadın çalışanlarımızın sayısını daha da artırmaya ve mevcut kadın çalışanlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. “Anne Koçluğu” adında bir uygulamamızla doğum izni sonrası çalışmaya başlayan kadın çalışanlarımız ile bu konuda deneyimli kadın çalışanlarımızı, deneyimlerini aktarması amacıyla bir araya getiriyoruz. Böylece kadın çalışanlarımızın doğum izni sonrası işe adaptasyon sürecine destek oluyoruz.

Kültürel Çeşitlilik

Her geçen gün dünyanın dört bir yanında artan çalışan sayımızla çok kültürlü bir yapıya sahibiz. Farklı kültürel bakış açılarının yaratıcılığa ve yenilikçiliğe ilham verdiğine, uluslararası iş gelişimini ve üretkenliği artırdığına inanıyoruz.

Çeşitliliğimizi sürdürülebilir kılmak için ise farklılığı, açık iletişimi ve paylaşımı teşvik eden kapsayıcı bir ortam oluşturuyoruz.

Yaş Çeşitliliği

Genç yaş ortalamasına sahip bir şirket olmakla beraber tüm kuşaklardan çalışanlara sahibiz. Farklı kuşakların bakış açılarını ve deneyimlerini doğru yöneterek bir zenginlik kaynağı oluşturuyoruz.

Farklı yaş gruplarında yer alan çalışanların arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirerek bu çalışanların birbirlerinin bakış açılarından ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlayacak bir ortam geliştiriyoruz. “ReFresh” isminde geliştirdiğimiz bir tersine mentorluk programı ile genç çalışanlarımız yöneticilerimize rehberlik ediyor. Böylece; çalışanların yöneticileri, yöneticilerin ise genç kuşakları daha iyi anlamalarına ve stratejilerini yeni neslin ihtiyaçlarına göre belirlemelerine yardımcı oluyoruz.