Dijital Dönüşüm - Yön Veren Teknolojiler ve Başarı Faktörleri

Apostolos
2021-12-19 Apostolos Kallis - CCO
Banner Slider Jm

Dijital dönüşüm, telekomünikasyon sektöründe en az 15 yıldır yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. İletişim Hizmet Sağlayıcı’dan Dijital Hizmet Sağlayıcı’ya geçiş; Dijital Dönüşüm Yöneticileri ve benzeri unvan ve işlevlerin oluşturulduğu bölümlere ayrılmış çeşitli projelerle en az on yıldır her telekomünikasyon şirketinin gündeminde olmuştur. Birlikte çalıştığımız operatörlerin başarılı çalışmalarına tanık oluyoruz ve dünya çapında iyi bilinen başka dijital dönüşüm çalışmaları da bulunuyor.

Dijital Dönüşüm hakkında konuşurken hizmet sağlayıcıların dijital dönüşümüne gerçek manada yön veren bazı teknolojik gelişmelerle ilgili üç temel dayanak noktasına odaklanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum:
1. 5G ve çekim gücü ile bunun sektör üzerindeki etkisi ve bunun hizmet sağlayıcılar ve tüketiciler için nasıl bir gelecek getireceği konusu.
2. Sanallaştırma ve halihazırda oldukça gelişmiş olan ve her telekomünikasyon şirketinin gündeminde olan Bulut’a geçiş.
3. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi - hizmet sağlayıcıların Dijital Hizmet Sağlayıcılara dönüşümünü nasıl yönlendirdiği konusu.

Ayrıca, bu dönüşümün nasıl işlediğine ve hem teknoloji sağlayıcıların ve hem de operatörün bakış açısından kilit başarı faktörlerinden bazılarının neler olduğuna odaklanmak da oldukça önemli. Ve daha da önemlisi, yanılsamayla gerçekliği birbirinden ayırt etmek istiyorum, çünkü her teknolojik devrimde olduğu gibi, bu dayanak noktalarının bazılarını çevreleyen çok fazla yanılsama var.

Juliet Media ile gerçekleştirdiğimiz en son Dijital Dönüşüm çalıştaylarımızda, Avrupa ve Orta Doğu & Afrika bölgelerinde hizmet veren bir dizi üst düzey operatör, tedarikçi ortaklarımız ve önde gelen analistlerle dönüşüm stratejilerini yönlendiren kilit başarı unsurları ve bunun müşteri deneyimini nasıl etkileyip yönlendirdiği hakkında bir tartışma başlattım.

Çekim gücü, Afrika’daki hizmet sağlayıcılar için önemli bir dayanak noktasıydı, zira Dijital boşluk bölgede hala büyük bir zorluk teşkil ediyor. Örneğin Senegal’de nüfusun sadece %46’sının internet bağlantısı bulunuyor. Bununla birlikte, Senegal’in önde gelen operatörü Free’ye göre, ülke genelinde 4G artı ağ dağıtımları ile bazı önemli iyileştirmeler yapıldı ve bir 5G ağı dağıtımı üzerinde çalışılıyor. Bu gelişme, Free’nin günlük işlerde müşterilerle iletişim kurma şeklini değiştirdi: Free, müşterileri ile iletişim kurmak için WhatsApp’ı kullanmaya, ürünlerini satmak için e-ticaret platformlarını kullanmaya ve elektronik imzalarla sözleşmelerin sanallaştırılması yoluyla acenteleri dijitalleştirmeye başladılar.

Daha gelişmiş çekim gücü, Free’ye müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için müşterileri hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmek amacıyla Büyük Veri stratejilerini birleştirecek Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi kullanımını keşfetme olanağı verdi.

Büyük Verisiz Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi teknolojilerinin kullanımı anlamsız olacağı için, büyük verinin kalitesi genel olarak başarılı Dijital Dönüşüm projelerinin altında yatan temel unsur olarak tanımlandı

Analysis Mason’daki önde gelen analist için Büyük Veri, Avrupadaki operatörler için çekim gücünün yerini alıyor. Bu analist kaliteli veriler olmadan iş süreçlerini otomatikleştirmenin imkansız olacağını ve bu nedenle 5G’nin Dijital Dönüşüme sağlayacağı tam potansiyeli gerçekleştirmenin imkansız olacağını savunuyor. Operatörlere şu mesajı veriyor: “Verilerinizi sınıflandırın, Makine Öğrenimi ve Yapay Zekanızı nasıl kullanacağınızı ve bunu nasıl uygulayacağınızı kavrayın ve 5G’yi değişim için bir katalizör olarak kullanın”.

İlginç bir şekilde, operatörlerin iş süreçlerini aşırı karmaşık hale getirmek yerine basitleştirmek, çalıştaylar boyunca dile getirilen ortak bir düşünceydi. BT’nin önde gelen teknik yöneticilerinden biri, çoğu operatörün karmaşık organizasyonlar olduğunu, organizasyonu destekleyen altyapıların, uygulamaların ve platformların da son derece karmaşık olduğunu, bu nedenle dönüşüm süreçlerinin müşteriler için basitleştirilmesi amacıyla otomatik hale getirilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Operatörler; ister 5G olsun, ister Bulut’a geçiş olsun, isterse Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi gibi yeni teknolojileri benimsemek olsun, hatalı şekilde her şeyi tek seferde halledebileceklerini sanıyorlar. Pek çok operatör belirli teknolojilere gereğinden fazla yatırım yapıyor ama bu yatırımların faydalarından gerçek manada yararlanamıyor. Bunun da başlıca nedeni kısa sürede çok fazla şey yapmaya çalışmaları, piyasanın hazır olmaması, süreçlerin tamamlanmaması veya verilerin doğru türdeki zorlukların üstesinden gelmek için düzgün bir şekilde toplanmaması.

Bu nedenle, kendi hızınızı ayarlamanızın, yönetilebilir doğru türde hedefler belirlemenin ve organizasyon genelinde anlaşılması ve sindirilmesi kolay KPI’ların kilit başarı unsurlarından bazıları olduğunu düşünüyorum.

Ve son olarak doğru teknoloji sağlayıcısını seçmenin de çok önemli olduğunu söylemezsem olmaz. Her geçen gün, rolümüzün belirli bir projeyi destekleyen teknoloji sağlayıcılardan biri olarak kısıtlanmaktansa, operatörin iş ortağı olarak değiştiğini görüyoruz. Müşterimizin geleceğinde ve projenin başarısında paydaş olma yolunda birçok yatırım yapıyoruz, çünkü ilişkinin herhangi bir ürün teslimatı veya uygulamasından daha uzun ömürlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yaklaşım başarımızın anahtarıdır.

2021-12-19
Diğer Paylaşımlar