Dijital İkizleri Anlamak

E Mini
2019-09-02 Etiya Marketting
Banner32

Organizasyonlar için süreçler, kurumların rekabette varlıklarını belirli bir standartta sürdürebilmeleri adına çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle özellikle kritik karar alma süreçlerinin kurgulanması başlı başına önem taşır.

Yapısal anlamda sağlıklı bir süreç kurgusu için doğrudan veya dolaylı olarak tüm senaryoların dikkate alınması gerekir. Böylelikle, kurumsal karar alma mekanizmaları herhangi bir risk oluşturmaksızın yürütülebilirler. Aksi durumlarda tüm paydaşlar telafisi zor sıkıntılar yaşayabilirler.

Konuya farklı bir açıdan yaklaşmak gerekirse; müşterilerin bireysel karar alma süreçlerine bakıldığında, kurumların aksine olası her durum için kesin çizgilere sahip olmadıkları rahatlıkla görülmektedir.

Fakat, bu durum müşterilerin satın alma kararlarının öngörülemez olduğu anlamına gelmemelidir. Aksine doğru veri analizi ile müşteri beklentileri ve buna uygun satın alma önerileri geliştirmek her zaman mümkündür.

Hızlı teknolojik dönüşüm sürecinde olduğumuz bu dönemlerde pek çok kurum büyük veri ve yapay zeka destekli öneri motorları ile müşteri beklentilerini tahminlemeye çalışmaktadır. Tahminleme çalışmalarının sonrasında ise olası sonuçlar, teklifler müşteri ile paylaşılarak sonuçlar gözlemlenmektedir. Bu süreçteki en kritik nokta müşterinin kabul etmemeveya kendine uygun bulmaması riski alınarak müşteri tepkilerine göre bir öğrenme döngüsü oluşturulmasıdır.

Peki, bu yaklaşım etkin ve yeterli olabilir mi?

Stratejik açıdan bakıldığında, belirsizliği yöneterek müşteriler ile sürdürülebilir ve karlı bir bağ kurabilmek kurumların önceliklerinin başında geliyor.
İşte tam da bu noktada kritik bir detay karşımıza çıkıyor. Günümüz müşterileri gerçek anlamda kendilerine uymadığını düşündükleri öneriler sunan kurumlardan alışveriş yapmayı bırakıyorlar!

Dijital ikiz kavramı, kurumların müşterileri ile bu son noktadaki riski ortadan kaldırmalarına olanak sağlayacak gelişmiş bir yaklaşımdır. Her müşteri için Dijital olarak oluşturulan sanal ikizler, prototiplerüzerinde olası tüm senaryolar ve olası etkileri simüle edilebilir. Böylece gerçek müşteri kararına birebir uygun aksiyon bulunur ve sonrasında gerçek müşteriye sunulur.

Kişisel kampanya ve teklifler başta olmak üzere fiyat değişimleri, hizmet seviyelerinin farklılaşması, tasarım revizyonları, yeni ürün lansmanları gibi müşteriyi etkileyecek adımlar atılmadan önce dijital ikizler üzerinde simülasyonlar yapılabilir. Ayrıca dijital ikizler üzerinde yapılan simülasyonlarla en doğru fiyat ve hizmet seviyeleri bulunabilir ya da şikayet riskleri sıfıra indirilebilir.

Diğer yandan günümüzde giderek önem kazanan mikro deneyime dair çalışmaların ön hazırlık ve veri toplama süreçlerinde de gelecekte dijital ikizlerden faydalanılarak önemli tasarruflar ve maliyet avantajları sağlamak mümkün olacaktır.

Dijital ikizler B2C olduğu kadar B2B hizmetlere yönelik de kullanılabilirler. B2B müşteri karar alma süreçleri B2C ile kıyaslandığında daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Dijital ikiz yaklaşımı sürekli öğrenme ve kontrol edilemeyen değişkenlerin doğru şekilde kurgulanması esasına dayandığı için B2B karmaşıklığı sadece dijital ikize yapılacak teknolojik yatırımın belirlenmesi noktasında bir parametredir.

Büyük veri ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşması, Dijital İkiz yaklaşımının kurumlar tarafından geniş çaplı kullanılmasını sağlayacak en önemli faktörlerdir.

Tek bir cümlede özetlememiz gerekirse, Dijital İkizler, kurumların karlı ve farklılaşan iş modelleri oluşturmaları gereken, belirsizliğin artacağı gelecekte, sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz anahtarı olacaktır.

2019-09-02
Diğer Paylaşımlar