Doğal Dil İşleme(NLP) Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

E Mini
2022-03-11 Etiya Marketting
Nlp Banner

Her gün sıklıkla kullandığımız iletişim kelimesinin anlamı üzerine pek az bilgimiz olduğu bir gerçek. En sade tanımı ile iletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir diyebiliriz.

Çevremizde küçük bir araştırma yapsak, muhtemeldir ki cevaplar arasında iletişim dendiğinde en sık karşımıza çıkanlardan biri konuşmak olacaktır. O yüzdendir ki nesiller boyunca ve hala en güçlü iletişim araçlarının başında gelir dil.

İçinde bulunduğumuz dönem, öte yandan, teknolojinin gelişimiyle birlikte iletişim ortamını zenginleştiren birçok mecrayı da hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline getirmiş durumda. Artık kişiler iletişim için konuşmak yerine sosyal medya başta olmak üzere yaygın ve muadil olmaya aday araçları kullanıyorlar.

Hatta kurumlar da bu dönüşüme uyum sağlamak adına çağrı merkezleri yerini sosyal medya veya chatbot gibi araçların görüşmeleri ve yazışmalarından yoğun şekilde faydalanmaktalar. İletişim için zaman ve mekâna bağımlılığı ortadan kalkmasıyla kurumlar eş zamanlı binlerce kişiye hizmet verebilir hale geldiler.

Öte yandan ortamlar değişse de değişmeyen tek şey dil. Tüm dijital mecralarda iletişim için konuştuğumuz dili kullanmaya devam ediyoruz.

Elbette kişiler dijital mecralarda iletişime dair bazı temel alışkanlıklarını korumaya devam ediyorlar. Örneğin internette arama yapanların %80’e yakını arama alanına konuştukları gibi yazmak ve doğru sonuçları listelemek istiyorlar. Gramere uyum, kelime yazımlarına özen gösterme gibi öncelikleri yok.

Deneyimin bu şekilde şekillenmesi kurumların dijital mecraların verimliliğe faydasının önünde ciddi bir riskti. Ta ki NLP, natural language processing yani doğal dil işleme teknolojileri gelişene kadar.

Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) Nedir?

NLP yani doğal dil işleme, dijital mecralarda insan makine iletişimini konuştuğumuz gibi sorunsuz bir şekilde anlaşabileceğimiz hale getiren teknolojidir diyebiliriz. NLP teknolojisini daha iyi anlamak için olaya şöyle bakabiliriz:

Eğer insanlar dili tüm gramer ve fonetik kurallarına uygun şekilde kullanabilselerdi, algoritmalara dayanan yöntemler ile makinaların o dili anlaması çok kolay olurdu.

Oysa hiçbirimiz dili kurallarına uygun kullanmıyoruz. Çünkü dil sadece kitaplardaki kurallar içinde yaşamıyor, değişiyor, gelişiyor ve hatta zaman zaman inisiyatif alarak kuralları değiştiriyor.

Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme Teknolojileri İlişkisi

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere dili anlamada kullanılacak yöntem dilin dinamizmine uyum sağlayabilir olmalı. Algoritmalara bağımlı bir teknolojiden bunu beklemek haksızlık olur. Bize çok daha akıllı, öğrenebilen ve kendini geliştirebilen bir teknoloji, yapay zekâ gerekiyor.

Özetle iyi bir doğal dil işlemeyi yapay zekadan bağımsız düşünemeyiz. Yapay zeka doğal dil işleme ilişkisini daha iyi anlamak adına doğal dil işleme kullanım alanları ve faydalarını biraz daha detaylı aktarmakta fayda var.

Doğal Dil İşleme Teknolojilerinin Kullanım Alanları

Gerçek zamanlı binlerce kişiye destek olabilecek chatbotlar, yazılı ve sözel metinlerin doğru şekilde anlaşılarak cevaplanması, sınıflandırılması, arşivlenmesi; konuşmaların sentezlenerek verilen komutların doğru anlaşılması, otomatik konuşmanın günlük dilde yapılabilmesi ve daha pek çok iletişim faydasını bugün NLP sayesinde hayata geçirebiliyoruz.

Gerçek zamanlı çeviri araçlarının taşınabilir şekilde ekonomik ve yaygın hale gelmesiyle kişilerin yeni bir dil öğrenmek zorunda kalmaksızın seyahat edecekleri günler çok da uzakta değil.

Kurumların onlarca farklı ülkedeki müşterilerine standart bir deneyimi sunabilmeleri için günlük yerel dili kullanmaları ve bunu tek noktadan mükemmel bir şekilde yönetmeleri de NLP ile her geçen gün mümkün hale geliyor.

Kitapların makinelerce özetlenmesi, kişilerin yazdıkların metinlerin otomatik kontrol edilerek dilinin düzeltilmesi özetle iletişime ve dile dair akla gelebilecek daha pek çok konuda NLP yanımızda olacak.

Doğal Dil İşleme Araçları Hangi Uygulama Alanlarında Kullanılır? Hangi Sektörlere Uyarlanabilir?

Doğal dil işleme uygulama alanları kurumlar için deneyim dışında başta verimlilik başta olmak üzere risk yönetimi gibi farklı durumlarda da fayda sağlamaktadır. NLP iletişimi etkin bir hale getirdiği için sektörler bazda farklılaşsa da esasen son kullanıcıya dokunsun dokunmasın tüm sektörlerde kendine pek çok kullanım alanı yaratabilmektedir.

Bir bankanın, yeni dönemde müşterilerinin açık bankacılık deneyimini daha kolay yaşamasını sağlayacağı chatbot sunması, telekom operatörünün kurumsal müşteri taleplerini şirket yetkilisinden gelen e-maili hızlıca çözüme bağlaması, sigorta şirketinin kaza sonrası alelacele doldurulmuş kaza tutanağını işleme alabilmesi ve daha birçok kullanım senaryosu hayata geçirilebiliyor.

Etiya Doğal Dil İşleme Servisleri Hakkında

Kurumlar NLP destekli senaryolarını verimli bir şekilde üretebilmeleri güçlü bir NLP çözümüne ihtiyaç duyar. Bu da ancak güçlü bir yapay zeka teknolojisi ile mümkündür. Etiya’nın kendi AR-GE merkezlerinde geliştirdiği yapay zeka platformu ve bunun üzerine kurguladığı NLP çözümü sayesinde kurumlar etkin kullanım senaryoları oluşturabilirler.

Etiya doğal dil işleme çözümlerini danışmanlık desteği ile sunarak kurumların en uygun kullanım senaryolarını hayata geçirebilmelerine de destek vermektedir. Böylece Etiya doğal dil işleme teknoloji servisleri gerek ticari ekiplerin en iyi deneyimi tasarlaması gerekse de teknoloji ekiplerinin hızlı entegrasyonu yapması noktasında tam bir terzi işi kurgu sağlanabilmektedir.

Bugün Türkiye’de tek başına şiir yazan robot Deniz Yılmaz’ın yakın bir gelecekte farklı kurumların doğal dil işleme çözümlerinden oluşan bir şiir kulübü olması hiç de uzak değil.

2022-03-11
Diğer Paylaşımlar