Operatörlerin 5G kazanç fırsatları için farklı sektörlere bakması gerekiyor

Chantel Yeni Site
2021-03-10 Chantel Cary - Senior Analyst, Omdia
5g Operators 1440x500

Sektörel çeşitlendirme, operatörler için 5G başarısının anahtarı olacak

5G'nin gelişi, telekomünikasyon sektörü için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, operatörlerin pazar paylarının Amazon, Facebook ve Apple gibi internet içeriği sağlayıcılarının ellerinde küçülmesiyle sektör finansal zorluklarla bozulmaya uğradı. Şu anda kendi sektörlerinde küçük oyuncular haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya olan operatörlerin talihsizliklerinin üstesinden gelmeleri için son şans 5G olabilir.

5G için net bir "müthiş kullanım senaryosu" olmasa da operatörlerin 5G altyapı çalışmalarında ilerlemesi gerekiyor. Operatörlerin, şu anda her zamankinden çok, 5G ağından ve yatırımlarından nasıl gelir elde edeceklerine dair net bir planı olması gerekecek. Operatörler için temel bir öncelik olarak ortaya çıkan bir strateji, yeni sektörlere açılarak gelirlerini çeşitlendirmeleri.

Potansiyel 5G kullanım senaryolarıyla ilgili bildiğimiz birkaç şey, fırsatın büyük oranda girişim segmentine hizmet etmekte, yani akıllı fabrika veya akıllı tarım çözümleri gibi sektöre özgü hizmetler sunmakta yattığını gösteriyor. Tabi sektörel genişleme birçok riski de beraberinde getiriyor. Ar-Ge yoluyla organik genişleme zaman ve maliyet açısından zahmetli ve yeni bir sektörde marka tanınırlığı ve güven oluşturmak zaman alıyor. Birleşme ve alımlar yoluyla inorganik genişleme marka tanınırlığı ve güven sorunlarını çözebilir ancak oldukça maliyetli ve çoğu operatör için yapılabilir değil. Aslında, farklı sektörlerde arz veya iş alanı oluşturmanın operatörün ticari çevikliği üzerinde önemli sonuçları var. Operatörlerin fırsatları oldukları yerden uzaklaşmadan yani herhangi bir sektöre aşırı yatırım yapmadan, yakalaması gerekecek. Operatörlerin, fırsatlar ortaya çıktıkça yeni sektörlere doğru yol almak ve fırsatları azalan diğer sektörlerden çıkmak için ticari ve finansal çevikliğe sahip olması gerekecek.

Peki operatörler sektörel genişlemeye nasıl yaklaşmalı? Bu, “bağlantı sağlayıcı” rolünden çıkarak “hizmet sağlayıcı” rolünü benimseme yönünde temel bir değişimle başlar. Operatörler, bağlantı sağlayıcı olarak ağlarına kamu hizmeti muamelesi yaparak, tüketilen veri miktarına dayalı fiyatlandırma gibi kamu hizmeti benzeri kazanç modelleri uygulamaya devam ediyor. 4G'de gördüğümüz ve 5G'den beklediğimiz gibi veri ağırlıklı bir ekonomide bu model artık uygulanabilir değil. Öte yandan, hizmet sağlayıcı rolünü benimsemek, ağa, iş ortaklarının ve diğer sektör uzmanlarının hizmet yaratabileceği bir platform olarak odaklanma anlamına geliyor. Operatörler ancak bu şekilde birçok sektöre aynı anda yayılabilir, geniş bir 5G hizmetleri yelpazesi sunabilir ve bunu riskleri en aza indirecek ve kârı en üst düzeye çıkaracak şekilde yapabilir. Hizmet sağlayıcı rolünü üstlenmek operatörlere farklı dikey sektörlerdeki yeni fırsatlara doğru sorunsuz bir şekilde yol alma becerisi de verir.

Bununla birlikte, operatör olmak, BT yeteneklerine stratejik yatırımlar yapmayı gerektirecek. Omdia'nın 2021 BİT Girişim Öngörüleri Anketine göre, operatörlerin yaklaşık %40'ı bu yıl BİT harcamalarını artırmayı ve %90'ı faturalandırma, ücretlendirme ve ortak yönetim çözümlerine yapılan harcamayı artırmayı planlıyor. Operatörlerin 5G'den kazanç sağlama becerilerine yatırım yapıp sektörel genişlemeyi desteklerken, ağ üzerinde yeni hizmetler geliştirmek için iş ortaklarının ve dikey uzmanların sorunsuz bir şekilde kendi ekosistemlerine alınmasını destekleyen araçlara öncelik vermesi gerekiyor. Operatörlerin, gerçekten yakınsak olan ve işletme ve ağların (yani 4G/5G) hatları genelinde her olayı veya ölçüm biriminin fiyatlandırılmasını ve ücretlendirilmesini destekleyebilen ücretlendirme sistemlerine yatırıma öncelik vermesi de gerekiyor. Deneyime dayalı hizmetleri ve abonelik faturalandırma ve ilk kullanımda faturalandırma gibi esnek faturalandırma modellerini destekleyebilen bir faturalandırma sistemini sağlayabilmeleri için operatörlerin yakınsak (yani 4G/5G) politika kontrol işlevine de yatırım yapması gerekecek. Son olarak, operatörlerin BT sistemlerinin bulut kökenli olmasını sağlaması gerekiyor. operatörler, bulut kökenli teknolojileri ve işletim ilkelerini (Agile ve DevOps gibi) benimseyerek, 5G alanında başarılı olmak için gereken hız ve ölçekte çalışacak araçlara sahip olabilirler.

2021-03-10
Diğer Paylaşımlar