Süreç Mükemmelliği ve Müşteri Memnuniyeti için Satış Etkinleştirme Ürünleri

E Mini
2022-11-10 Etiya Marketing
Sales Enablement Blog Slider New

İşletmeler, karmaşık satış süreçleri veya paket ürünlerle ve son derece kişiselleştirilmiş müşteri ihtiyaçlarıyla karşılaştığında sorunlar yaşayabilmektedirler. Güçlü, ileri teknolojiye dayanan bir altyapı ve üst düzey otomasyon ile sağlıklı ve güvenilir bir sistem çözümü, şirketlerin satış süreçlerini verimli bir şekilde yönetmelerine, müşterilerine özel ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunmalarına ve gelir artışı sağlamalarına büyük ölçüde yardımcı olur.

Satın alma kararı verirken, ürün ve fiyatı doğruysa, süreç de kolaysa, müşteriler o ürünü satın almaktan mutlu olur. Bu sebeple müşteri yolculuğunda sorunlu noktaların tespit edilip ele alınması sağlanmalı ve müşterilerin istediklerini verecek doğru araçlara sahip olunmalıdır.

- Alakalı olması, başlangıç noktasıdır: müşterilerinizi tanımak zorundasınız, böylece müşteri-ürün etkileşimini, müşteri profillerini ve ürün tanımlarını kullanarak, müşterilerin gerçekten ihtiyaç duyduğu ürünleri onlara verebilirsiniz. Müşterilerinize güncel ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ürün, çözüm ve ticari model sunmak ve gelecekteki ihtiyaçlarını önceden görmek, şirketinizi bilgili ve özenli bir kurum olarak gösterecek, müşterinin satın alma isteğini de arttıracaktır.

- Sadelik, ürün tekliflerinde, süreçlerinde ve arayüzlerinde anahtar kelimedir. Bir ürün, arka planda biraz karmaşık olabilir fakat teklifin sunumu, kullanıcılar açısından anlaması kolay olmalıdır. Teklif oluşturmada tek bir veri kaynağının ve esnek sistemlerin kullanılmasıyla, süreç basit olacak, sonuçları anlaması ise kolay olacaktır. Satın alım süreçleri de, seri ve takip etmesi kolay olmalı, tüm kanallar boyunca sezgisel ve tutarlı işlemler üzerinden yürütülmelidir.

- Hız, pek çok açıdan olmazsa olmazdır. Yeni ürünler, rekabette olunan firmalardan önce piyasaya sunulmalıdır. Satın alma sırasında, müşteriler, en hızlı teklifi veren satıcıya yönelme eğilimindedir ve bir ürün için sipariş verdiklerinde teslimatın en kısa sürede yapılmasını isterler. Şirketlerin, yeni ürünler, özellikle de müşteri taleplerine göre özel hazırlanmış teklifleri çok hızlı bir şekilde oluşturmaları için önceden tanımlanmış teklif oluşturma modelleri ve iş yapma kuralları olmalıdır. Ayrıca, doğrulama ve onay süreçlerinde otomasyonun devreye girmesiyle teklif verme ve yerine getirme süreçleri hız kazanacaktır.

- Güvenilirlik, müşterilerin doğru tekliflere ve zamanında teslimatlara sahip olması anlamına gelmektedir. Tekliflerin doğru olup olmaması, teklif verme sürecindeki hataları ve tutarsızlıkları ortadan kaldıran merkezi veri ve kural havuzlarının kullanılmasına bağlıdır. Bu sayede, şirketin gelir ve kar oranları da korunmuş olur. Müşteri isteklerini karşılarken, YZ tabanlı algoritmalar, tahmini teslimat sürelerini belirleyerek, vaatlerin mümkün olan en üst düzeyde karşılanmasını sağlayabilir.

- Şeffaflık, iyi bir müşteri ilişkisinde güvenin temeli demektir. hem iç müşteriler hem de dış müşteriler için aynı düzeyde bilgiye erişim ilk adımdır. Anlaşılır ürün ve fiyatlandırma verileri, takip etmesi kolay süreçler, kapsamlı self-servis işlevsellikleri, sipariş takip seçenekleri, OmniChannel deneyimlerinin tümü, müşterilerle bu tür bir güvenin kurulmasına yardımcı olurlar.

Müşteriler için sorunlu olan tüm süreçlerin ele alınması ve müşteri ilişkilerinin pürüzsüz ve kolay olması durumunda, işletmeniz bunların sonuçlarını çok kısa sürede görecektir. Örneğin potansiyel müşterilerin gerçek müşteri olma oranı artacak, teklif verme süreci ile satışın yapılması arasındaki süre kısalacak, müşterilere dijital kanallarda daha kolay ulaşılacak ve bu kanallarda satış hacmi artacaktır. Satış ve müşteri hizmeti süreçlerinde YZ kullanan şirketler, telefonla görüşme sürelerini %60-70 azaltma, gerçek müşteriye dönüşüm oranlarını %50 artırma ve maliyetlerde %40-60 arası tasarruf sağlama imkanına kavuşabilirler.

Daha iyi operasyonel verimlilik ve yüksek üretkenlik rakamları, genel maliyet tasarrufu sağlayacak ve dijital kanalların daha fazla kullanılmasıyla yüz yüze kanallar ve geleneksel çağrı merkezlerindeki personel yükünü ve maliyetleri azaltacaktır.

Mükemmel bir satış deneyimi, müşterilerin marka tercihlerini de büyük oranda etkileyebilir; bu tercihler, bir şirketin uzun dönem faaliyetlerini sürdürmesi ve başarısı açısından hayatidir.

Bilişim Teknolojileri (BT) ekipleri, şirketlerin bu iş hedeflerini nasıl destekleyebilir ve aynı zamanda yeni teknolojilerden nasıl yararlanabilir?

Dijitalleşme ve gerekli BT yatırımları olmadan, en iyi işletme stratejileri bile başarısızlığa mahkumdur. İşletmeler, yeni müşteri ihtiyaçlarına cevap verme çabalarında kendilerine destek verecek teknolojilere ihtiyaç duyarlar. Eski teknolojilere sahip altyapılarda, yeni ürünlerin yaratılmasında, yeni özelliklerin eklenmesinde yaşanan zorluklar ve bunların yanı sıra artan bakım maliyetleri ve yazılım güncellemelerinin eksikliği, şirketler için risk demektir ve gelecekte büyümenin önündeki en büyük engeldir.

Esnek, kurumun spesifik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklenebilen, mevcut bir BT portföyündeki diğer ürünlerle entegrasyonu kolay modüler bir sistem, söz konusuz teknolojik risk ve engelleri ortadan kaldırabileceği gibi şirketin yeni iş fırsatlarından da yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Gelecekteki sistem geliştirmeleri, açık API’ler ve mikroservisler yoluyla daha hızlı ve kolay şekilde yapılmaktadır. Kodu doğrudan programın içine gömme yerine, konfigürasyondaki esneklik sayesinde şirketler karmaşık durumları daha iyi ele almakta, piyasaya sürme süresini kısaltmakta, dahası uzun geliştirme süreçlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.

Silolarda işletilen çoklu sistemlerin bakımı, her zaman maliyetli bir uygulama olmuştur. Yeni dijital teknolojilerin uygulamaya konması ve önceden ayrılmış sistemlerin entegrasyonu neticesinde, bakım çalışmaları, hem daha kolay hem de daha az masraflı olacaktır.

Dijital kanallar üzerinden müşterilerle daha yüksek oranda etkileşime girilmesi, sadece işletme tarafında değil aynı zamanda teknoloji tarafında da maliyetleri azaltacaktır; örneğin çağrı merkezi ve perakende altyapısına yönelik bakım ve geliştirme maliyetleri azalacaktır; BT insan gücü daha verimli kullanılabileceği gibi, yeni ihtiyaçlara cevap verilmesi ve yeni özelliklerin devreye alınmasına daha çok odaklanmak mümkün olacaktır.

OmniChannel e-ticaret ve self-servis özellikleri, geleneksel kanallar üzerindeki yük (örneğin çağrı merkezlerine yapılan aramalar ve fiziki mağazalara yapılan ziyaretler) azaltacaktır. Geleneksel kanallar üzerinden yapılan işlemler dijital kanallara taşındıkça, dijital etkileşim paylarının ve bu kanallardan yapılan satışların arttığını, müşteri kazanma zorluk skorlarının aşağıya indiğini çok kısa sürede görebileceksiniz.

Gereken BT altyapısının ve yetkinliğinin sunulması, genel şirket hedeflerine ulaşılmasına destek verecek, en nihayetinde müşteri memnuniyetini ve müşterilerin yaşam boyu değerini arttırarak, şirketin toplu iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

-------

Etiya Ürün Katoloğu Yönetimi, Teklif Yönetimi ve Siparişi Yönetimi gibi satış etkinliğini artıracak birbirine entegre ve kurulumları kolay ürünler sunmaktadır. Mikroservislerin kullanılmasıyla belirli bir özellik veya yetkinliği güncelleme ihtiyacı olduğunda hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. YZ destekli otomosyon ve iş zekası katmanı ile bu ürünler müşteri beklentilerini karşılayıp ötesine geçebilecek tüm araçları sağlamaktadır.

2022-11-10
Diğer Paylaşımlar