5G ile Operatör Ekosistemlerinin Dönüşümü

E Mini
2019-10-02 Etiya Marketting
Banner30

Endüstriyel devrimler her dönemde iş yapma biçimlerini değiştirdiler. Her biri merkezine bir ya da bir kaç sektörü alırken, bu sektörlerdeki gelişimlere paralel olarak ekonomi de şekil değiştirdi, gelişti.

İçinde bulunduğumuz 4. Endüstriyel devrimin odağında ise sanal dünya var. Otonom sistemler, IoT, büyük veri gibi pek çok yeni kavram son 20 yılda hayatımıza girmiş durumda. Ancak bu kavramların henüz tam anlamıyla hayata geçebildiğini söylemek pek de mümkün değil.

İşte tam da bu noktada 5G şebekelerinin 4. Endüstriyel devrimin tamamlayıcısı olacağını söyleyebiliriz. Telekomünikasyon sektörünün ekonominin merkezine yerleşeceği, yukarıda bahsettiğimiz kavramların gerçek anlamda hayatımıza gireceği, iş yapma şekillerinin kökten değişeceği yepyeni bir dönem başlamak üzere.

Çerçevesi düzenleyici kurullar ile belirlenecek olsa da 5G sonrasında operatörlerin temel rolü şebeke sağlayıcılığının çok ötesinde, güçlü B2B ve B2B2X ekosistemler sağlamak olacak. Bu da sadece operatörler için değil ekonomiyi oluşturan tüm sektörler için yepyeni bir iş yapma biçimi anlamını taşıyor.

Elbette bu dönüşümde öne çıkacak 2 kriter tüm yapıyı etkileyecek: 5G şebekesinin kalitesi ve 5G ekosistemin nasıl işleyeceği. Her ikisi için de operatörler oldukça deneyim kazanmış durumdalar. Geçen 10 yılda dijital dönüşümün en yoğun şekilde hissedildiği alanların başında gelen mobil dünyadaki gelişmeler, 5G ile yaşayacaklarımızın göstergesi niteliğindeydi diyebiliriz.

5G teknolojisi, operatörlere alışılagelen hizmetlerden farklı olarak şebeke seviyesinde hizmetler sunma fırsatı tanıyacak. Bunlar içinde network slicing, her sektöre göre şekillenebilen çok çeşitli kullanıcı vakaları ile öne çıkıyor.

Network slicing, aynı fiziksel yapı üzerinde farklı amaçlara/müşterilere hizmet edecek sanal şebekeler kurulabilme özelliği olarak özetlenebilir. 5G öncesinde mobil şebekeler üzerinde müşteri özelinde özelleştirmeler manuel ve kısıtlı konfigürasyonlarda yapılabilmekteydi. O nedenle sunulan tüm hizmet ve iş modellerinde gerek ticari gerekse de teknik olarak tam bir bütünlük oluşamıyordu diyebiliriz.

Network slicing bu sayede operatörlere çok önemli bir güç veriyor. Şebeke seviyesinde deneyimi özelleştirebilme yeteneği. Elbette bunun doğru şekilde kurgulanması ve sunulması gerekmekte. Biliyoruz ki, müşteri yolculuğunun doğru tasarlanması ve özelleştirilmiş deneyimin yaşatılması dönüşümün olmazsa olmazı.

Yine biliyoruz ki, kurumlar 5G slicing modellerini ancak ve ancak kendi müşterileri için tasarladıkları deneyimi tam olarak yansıtabildiği noktada tercih edecektir.

Etiya olarak, tam da bu noktada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Network slicing ile operatörlerin sunabilecekleri tüm özelliklerin gerek B2X gerekse de B2B2X iş modellerinde özelleştirilmiş deneyimi yaşatacak şekilde kurgulanmasını sağlayacak çözümler geliştirdik.

Çıkış noktamız, operatörlerin, 5G şebeke yeteneklerini, tüm kanallarından, müşterilerinin kolaylıkla ve istedikleri şekilde satın alıp yönetebilecekleri şekilde sunabilmeleri.

Bu amaçla teknolojik açıdan oldukça sofistike, kullanıcılar açısından da oldukça kolay yönetilebilecek bir çözüm oluşturduk. Öncelikle müşteri portali üzerindeki kullanıcı deneyimine odaklanarak özelleştirilmiş ve kolay bir ön yüz hazırladık. Kullanıcı dostu portal, arka tarafta gücünü Etiya’nın CRM, CPQ, OM, Faturalama, Sipariş Yönetimi, Ürün Kataloğu gibi telko ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş yönetim sistemlerinin tamamını içeren kapsamlı BSS yapısından alıyor. Böylece kullanıcıların uçtan uca tüm şebeke bazlı hizmet beklentileri etkin biçimde hayata geçirilebiliyor. Omnichannel yapımız sayesinde de aynı deneyim her kanalda eksiksiz ve istenen şekilde yaşanabiliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz operatörlerin değişen rolüne uygun olarak, B2B ve B2B2X iş modellerinin eksiksiz yönetilebileceği Müşteri/Partner Ekosistem yönetim modüllerini de bu çözümün ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırdık.

Çözümün tamamına baktığımızda, çıkış noktamız olan, operatör iş modellerinin merkezinde olduğu 5G şebeke yeteneklerinin B2B ve B2B2X kullanıcılarına özelleştirilmiş bir deneyimle eksiksiz sunulabilmesine olanak sağlayabiliyoruz. Bu da sektör ve hizmet bağımsız olarak operatörlerin tüm kullanıcılarına Network slicing özelliğini çok güçlü bir değer önermesiyle sunabilmelerini sağlıyor.

Etiya, operatörler ile birlikte, telekomünikasyon sektörünün ekonominin merkezinde olduğu bir yarını şekillendirmeyi amaçlıyor. Etiya olarak, böylesi bir dönüşümü gerçekleştirirken, Network slicing çözümümüzün, operatörlerin ana kaldıracı olacağına inanıyoruz.

2019-10-02
Diğer Paylaşımlar